| شنبه، 04 تیر 1401
نگاه ایران: سرپرست هیأت کاوش گورستان باستانی لیارسنگ بن املش گیلان گفت: در چهارمین فصل پژوهش های میدانی این محوطه باستانی 39 گور مورد شناسایی قرار گرفت. ولی جهانی عنوان کرد: چهارمین فصل از پژوهش های میدانی گورستان باستانی لیارسنگ بن در چهار کارگاه به انجام رسید. این باستان شناس گورهای کشف شده را از انواع چاله ای، دخمه ای و خمره ای اعلام کرد که ویژگی های گونه شناختی اشیاء یافت شده در این محوطه، بازه زمانی اواسط اشکانی تا اواسط دوره ساسانی را به نمایش می گذارد. او تصریح کرد که این تاریخ گذاری، بر اساس آزمایش های سالیابی مطلق رادیو کربن (C14) نیز به تأیید رسیده است. جهانی با اشاره به پیشینه مطالعات و کاوش های باستان شناسی در این محوطه گفت: پیش از این نیز، این محوطه در سال های 1393، 1395 و 1396 مورد کاوش و گمانه زنی قرار گرفته و داده های فرهنگی ارزشمندی از ادوار مورد اشاره در آن شناسایی شده بود. وی اظهار داشت: در نگاهی کلی، پژوهش های صورت گرفته تاکنون بر روی گورآوندهای مکشوفه از این محوطه نشان دهنده ارتباطات منطقه ای و فرامنطقه ای باشندگان این محوطه با سرزمین های دور و نزدیک از جمله اقوام ساکن در کرانه های شمالی دریای خزر همچون استپ های جنوب روسیه و یا ارمنستان امروزی همزمان با دوره اشکانی است. چهارمین فصل از پژوهش های میدانی گورستان باستانی لیارسنگ بن املش گیلان با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code