| یکشنبه، 07 آذر 1400
نگاه ایران: جامعه صنفی تهیه کنندگان سینما با انتشار آماری؛ اطراعاتی از نقش دفاتر پخش در تعداد اکران فیلم ها را اعلام کرد. به گزارش ایلنا، براساس اطلاعات ارایه شده ازسوی جامعه صنفی تهیه کنندگان سینما؛ از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۴ فیلم سینمایی اکران شده که مجموع فروش فیلم ها به رقم ۱۳۹ میلیارد و ۱۳۷ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان است. مجموع مخاطبان نیز به ۱۵ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۵۵۷ نفر رسیده است. در میان پخش کنندگان فیلم های امسال، فیلمیران با ۶ فیلم سینمایی و رقم فروش ۶۸ میلیارد و ۲۶۱ میلیون و ۸۸۰ هزار و ۴۲۳ تومان رتبه اول را به خود اختصاص داد. نیکان فیلم با فروش ۱۶ میلیارد و ۸۷۷ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۵۷۶ تومان با پخش دو فیلم رتبه دوم فروش را به خود اختصاص داده است. سیمای مهر نیز با فروش ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۵۳۱ تومان و پخش دو فیلم  رتبه سوم فروش به خود اختصاص داده است. بیشترین تعداد فیلم ۱-فیلمیران (۶ فیلم) ۲-رسانه فیلمسازان مولود (۵ فیلم) ۳-بهمن سبز (۴ فیلم) ۴-هدایت فیلم (۳ فیلم) ۵- خانه فیلم (۲ فیلم) ۶- نیکان فیلم (۲ فیلم) ۷- سیمای مهر (۲ فیلم) سهم فروش دفاتر پخش ۱-فیلمیران (۶۸.۲ میلیارد) ۴۹ درصد از فروش کل ۲-نیکان فیلم (۱۶.۸ میلیارد) ۱۲ درصد از فروش کل ۳-سیمای مهر (۱۶.۸ میلیارد) ۱۲ درصد از فروش کل ۴-بهمن سبز (۱۰.۳ میلیارد) ۱۰ درصد از فروش کل ۵-خانه فیلم (۹.۲ میلیارد)۶.۶ درصد از فروش کل ۶-هدایت فیلم (۵.۴ میلیارد) ۳.۹ درصد از فروش کل ۷-رسانه فیلمسازان مولود (۵.۱ میلیارد) ۳.۸ درصد از فروش کل ۸-سایر دفاتر (نورتابان، نسیم صبا، پویا فیلم، آفتاب عالم تاب ۸ میلیارد) ۵.۷ درصد از فروش کل فیلم های پخش شده توسط دفاتر فیلمیران: به وقت شام، تگزاس، دلم می خواد، عصبانی نیستم، هزارپا،  چهارراه استانبول رسانه فیلمسازان مولود: خرگیوش، ناخواسته، به وقت خماری، کاتیوشا، همه چی عادیه بهمن سبز:  فیلشاه، خاله قورباغه، جشن دلتنگی، تنگه ابوقریب هدایت فیلم: فراری، خجالت نکش، من دیوانه نیستم نیکان فیلم: مصادره، خوک سیمای مهر: لاتاری، دارکوب خانه فیلم: لونه زنبور، در وجه حامل آمارارائه شده براساس سیستم مکانیزه محاسبه شده است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code