| دوشنبه، 08 آذر 1400
فاجعه ای بزرگ در موزه ملی برزیل
       کد خبر: 203629
نگاه ایران: یکی از نخستین و ارزشمندترین نمونه دایناسوری که سال ۱۳۸۱ در نخستین پی جویی دایناسورها در منطقه بیدآباد کرمان کشف و به موزه برزیل امانت داده شده بود، احتمالا در آتش سوزی این موزه ملی از بین رفته است. آتش سوزی رخ داده در موزه ملی برزیل بعدازظهر یکشنبه ۱۱ شهریور باعث شد تا آثار تاریخی و طبیعی بسیاری در این موزه ی ۲۰۰ ساله در آتش بسوزند، حالا بعد از گذشت دو روز از این اتفاق،  علی هژبری - دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه تهران – در متنی که در فضای مجازی منتشر کرده، از وجود یک نمونه ارزشمند دایناسوری کشف شده از منطقه بیدآباد کرمان در آن موزه ملی خبر می دهد، که به نظر می رسد در میان ۲۰ میلیون اثر طبیعی و تاریخی دیگر از بین رفته است. وی در مطلب خود نوشته است: «موزه ملی برزیل با ٢٠  میلیون شیء تاریخی در آتش سوخت. این موزه ٢٠٠ سال قدمت داشت. از نکات غم انگیز این آتش سوزی برای ایران این است که نخستین و ارزشمندترین نمونه دایناسوری که در سال ۱۳۸۱ برابر با ۲۰۰۲ میلادی طی نخستین پی جویی دایناسورها در منطقه آب بید کرمان کشف شده بود، با اجازه ... رئیس وقت پژوهشکده علوم زمین، به رسم امانت به موزه ملی برزیل واگذار شد که دیگر هرگز باز نخواهد گشت. بعد از این (خروج آن نمونه دایناسور از کشور) مجوز سازمان زمین شناسی برای خروج اموال بود که آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ تصویب شد. طبق ماده یک آن، اموال فرهنگی-تاریخی و هنری به اموالی گفته می شود که از نظر علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان شناسی، دیرین شناسی و هنری حایز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد. نمونه فسیل ارسال شده به برزیل بنا بر تعریف آیین نامه از اموال فرهنگی- تاریخی محسوب شده و در تبصره ماده یک، یکی از آثاری را شامل می شود که آثار دیرین شناسی، شامل مجموعه ها و نمونه های نادر جانورشناسی، گیاه شناسی، معدن شناسی، انسان شناسی ، بقایای نباتی و جانوری ماقبل تاریخ و ترکیبات نادر زمین شناسی در حکم اموال فرهنگی تاریخی محسوب می شود. در ماده ۲۱ آیین نامه، خروج موقت اموال فرهنگی تاریخی و هنری درجه یک مشمول این آیین نامه برای شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور را منوط به تایید سازمان میراث فرهنگی و سپس تصویب هیأت وزیران دانسته است. حتی در تبصره آن خروج موقت اموال تاریخی، فرهنگی و هنری درجه دو و سه را با موافقت سازمان میراث فرهنگی لازم دانسته است. هر چند که نص صریح تبصره چهارم ماده سوم تکالیف مقرر در این آیین نامه درباره اموال موضوع تبصره ذیل ماده یک را به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده و سازمان مذکور را مسئول قانونی آن برشمرده ولی به نظر می رسد که حداقل رونوشت مجوزهای قانونی جهت خروج بقایای دایناسور باید برای مسئولان سازمان میراث فرهنگی ارسال می شد و اکنون باید هم سازمان میراث فرهنگی و هم سازمان محیط زیست پیگیر مسئله باشند.» محمدرضا کارگر، مدیر اداره کل موزه ها در این زمینه به ایسنا می گوید: سازمان میراث فرهنگی مسئول نمونه های اشیای تاریخی و فرهنگی است، در حالی که نمونه فسیل دایناسوری جزو آثار طبیعی است که بیشتر مربوط به محیط زیست، زمین شناسی و فسیل شناسی می شود چیزی که ما اصلا در آن دخالتی نداریم و حتی از این موضوع اطلاعی نداشته ایم. او همچنین تاکید می کند: از هیچ کدام از موزه های ایران، هیچ اثر تاریخی و فرهنگی در موزه ی برزیل در معرض نمایش نبوده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code