| شنبه، 04 تیر 1401
نگاه ایران: رئیس سازمان چای کشور گفت: 2 میلیارد و 770 میلیون تومان از مطالبان چایکاران شمال کشور امروز به حسابشان واریز شد. حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور  گفت: 2 میلیارد و 770 میلیون تومان از مطالبات چایکاران گیلان و مازندان امروز به حسابشان واریز شد که با واریز این مبِلغ، 124 میلیارد تومان معادل 66درصد از مطالبات چایکاران پرداخت و بقیه   هم به تدریج پرداخت خواهد شد. رئیس سازمان چای کشور ادامه داد: چایکاران شمال کشور از اول اردیبهشت تا امروز 92هزار تن برگ سبزچای به ارزش 187 میلیارد تومان برداشت کردند که 42 درصد آن درجه یک و بقیه درجه 2 بود. حبیب جهانساز با بیان اینکه چایکاران گیلان و مازندران در 3 مرحله بهاره، تابستانه و پاییزه برگ سبز چای برداشت می کنند تصریح کرد: گیلان و مازندران 55هزار خانوار چایکار و 25 هزار هکتار باغ چای دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code