| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران: یک مرد میانسال در مقابل شهرداری تهران خودسوزی کرد. براساس اطلاعات موجود این فرد ابتدا با صدا بلند فریاد می زد و سپس با ریختن بنزین و روشن کردن شعله خودش را به آتش کشید. صدای امروز نوشت، برخی از شهروندان مدعی هستند این فرد صاحب مغازه ای در منطقه دو شهردار ی تهران بوده است که از سوی شهرداری ۵۰۰ میلیون تومان جریمه شده است. همین امر باعث شده تا این فرد به شهرداری تهران مراجعه کرده و از آنها تقاضای کمک کند اما زمانی که پاسخ مناسبی از نظر خود دریافت نمی کند اقدام به خودسوزی می کند. هرچند به طور دقیق خواسته این فرد و پاسخ مسئولان به وی هنوز مشخص نشده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code