| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران: یک روان شناس با اشاره به اینکه هر چقدر جامعه به سمت صنعتی شدن پیشرفت می کند میزان "همدلی" افراد نیز کاهش می یابد، گفت: بیشتر افراد به خود اجازه می دهند در جمع های خانوادگی دیگران را نصیحت کنند، سرزنش کنند، توانمندی های خود را به رخ دیگران بکشند و به این ترتیب آسیب های زیادی به اطرافیان وارد کنند. به گزارش ایسنا،  گوهریسنا انزانی با بیان اینکه در فرهنگ های جمع گرا در مقایسه با فرهنگ های فرد گرا افراد بیشتر تلاش می کنند وظایف و مسئولیت های خود را در قبال دیگران به انجام برسانند و به همدیگر رسیدگی کنند، افزود: در فرهنگ ایرانیان نیز بر ارزش های جمع گرایی و تطبیق با فرهنگ گروهی تاکید زیادی می شود تا افراد به تعامل های اجتماعی متناسب دست یابند. از آنجایی که دنیای پیرامون امروز، دنیای ارتباطات است و بیشتر موفقیت ما به ارتباط مناسب با دیگران بستگی دارد، زمانی که  بتوانیم ارتباط صمیمانه ای برقرار کنیم زندگی شاد و موفقی خواهیم داشت و در عین حال احساس سرزندگی می کنیم. انزانی با اشاره به اینکه محیط خانوادگی مناسب، می تواند مشارکت های همدلانه ایجاد کند و این روابط در بهبود بهزیستی روانی، جسمی و اجتماعی فرد بسیار مؤثر است، ادامه داد:  همدلی موجب رشد افراد شده و روح آنان را عمیق تر می کند. برای مثال باعث می شود در احساسات دیگران شریک شویم که این حالت برای شکل گیری روابط بین فردی و اجتماعی پایدار بسیار ضروری است. این روان شناس با بیان اینکه وقتی همدلی در افراد کاهش یابد افسردگی و اضطرابی که ناشی از عدم دریافت حمایت های روان شناختی مورد نیاز افزایش پیدا می کند، اظهار کرد: در واقع همدلی باعث تقویت روابط بین فردی می شود، اعتماد به نفس را افزایش می دهد، افسردگی و اضطراب را به میزان قابل توجهی می کاهد، استرس ها از بدن و افکار خارج می کند، بیماری های جسمانی که منشاء ذهنی دارند را کم می کند تا افراد دچار اختلالات روانی نشوند. وی با اشاره به نقش همدلی در روابط زوجین نیز گفت: همدلی همچنین روابط زوجین را از هرگونه گزند و آسیب حفظ می کند و باعث می شود زوجین در پناه روابط همدلانه زندگی سرشار از آرامش و امنیت را تجربه کرده و فرزندانی به دور از هرگونه اختلالات روحی و جسمی پرورش دهند. همدلی، میزان جذب افراد به سمت مواد مخدر یا الکل را کاهش می دهد انزانی با اشاره به اینکه فردی که مهارت همدلی بالایی دارد، روابط ساده تر و سالم تری با دیگران برقرار کرده و احساس بهزیستی فردی بیشتری دارد، اظهار کرد: این فرد به سمت اعتیاد به مواد مخدر یا الکل جذب نمی شود، از روابط پر خطر دوری می کند، مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی بیشتری دارد و می تواند به دور از هرگونه سوءتفاهم با دیگران روابط خانوادگی و اجتماعی ایمن برقرار کند. این مهارت در واقع باعث می شود احساس درک شدگی از جانب دیگران ما را از تنهایی و ترس های درونی رها کند. این روان شناس با بیان اینکه رفتارهای همدلانه از بدو تولد در فرد وجود دارند، اظهار کرد: با توجه به رفتارهای والدین و برخوردهای افراد در جامعه است که رفتارهای همدلانه شکل متناسب می گیرد و یا این که خود فرد به این نتیجه می رسد که از دیگران فاصله بگیرد. با همدلی فرد موقعیت دیگران را به گونه ای احساس و درک می کند که انگار خودش آن شرایط را تجربه کرده است و دقیقا متوجه می شود فرد مقابل از چه چیزی در رنج و ناراحتی است پس می تواند به دیگران کمک کند، حتی وقتی خودش در آن شرایط قرار نگرفته باشد. انزانی افزود: به زبان ساده تر همدلی یعنی توانایی ورود به دنیای دیگران، درک احساسات آن ها، ظرفیت و توانایی این که خود را جای آن ها بگذاریم و واقعیت را از دیدشان ببینیم. همدلی با همدردی چه تفاوتی دارد؟ وی با بیان اینکه به نظر می رسد که افراد بیشتر با دیگران همدردی می کنند تا همدلی، توضیح داد: همدردی نوعی همراهی با حالات خوشایند و ناخوشایند دیگران است، برای مثال اگر کسی غمگین است ما هم مثل او هستیم و یا اگر گریه می کند ماهم گریه می کنیم و ... اما این نوع ارتباط گاهی باعث می شود اثرات منفی بر احساسات و افکار ما باقی بماند، در واقع در همدلی منطق قوی تر و در همدردی احساس قوی تر است. اما با همدلی کردن می توانیم بر احساسات خود تسلط داشته و به فرد مقابل نیز برای رسیدن به راه حل های منطقی کمک کنیم. این روان شناس با بیان اینکه طی سال های گذشته هر چقدر جامعه به سمت صنعتی شدن پیشرفت کرده، میزان همدلی افراد نیز به شدت کاهش یافته است، توضیح داد: به نظر می رسد افراد درگیر مسائل و مشکلات خودشان شده اند، فرصت با هم بودن خانواده ها کاهش یافته، هر کسی درگیر روابط مرزبندی شده با دیگران شده، ترس از آسیب دیدن از سوی دیگران افزایش یافته و تقریبا در شهرهای بزرگ و کوچک میزان ارتباطات خانوادگی حتی بین خواهران و برادران کاهش یافته است. انزانی با بیان اینکه در این شرایط میزان اختلالات روانی افزایش می یابد، تصریح کرد: در این شرایط میزان بیماری های جسمی نیز افزایش می یابد. در حال حاضر گرایش به سمت اعتیاد در بین جوانان و نوجوانان به شدت افزایش یافته و افراد از تنهایی رنج می برند. موانع زیادی وجود دارد تا نتوانیم مثل سابق دور هم جمع شویم و روی حمایت افراد خانواده حساب کنیم. به نظر می رسد به محض اینکه کنار هم قرار می گیریم بیشتر در مورد هم قضاوت کرده و به هم برچسب می زنیم، به طوریکه مشکلات ارتباطی را بیشتر از آن چه که هست نشان داده و خود را با دیگران مقایسه می کنیم و روز به روز در تنهایی خود بیشتر غرق می شویم. وی با بیان اینکه حتی گاهی از دست دادن عزیزان نیز نمی تواند همسبتگی و همدلی را در بین ما افزایش دهد، توضیح داد: بیشتر افراد به خود اجازه می دهند در جمع های خانوادگی دیگران را نصیحت کنند، سرزنش کنند، توانمندی های خود را به رخ دیگران بکشند و به این ترتیب نبود روابط همدلانه آسیب های زیادی به اطرافیان وارد می کند. چگونه با دیگران همدلی کنیم؟ انزانی با اشاره به روش هایی که افراد می توانند این مهارت را در خود افزایش دهند، تصریح کرد: برای افزایش این مهارت کافی است به صحبت های افراد خوب گوش کنیم، یعنی در ذهنمان دنبال جواب برای صحبت های آنان نگردیم، فقط به احساسات فرد مقابل دقت کنیم تا بتوانیم ناگفته ها را پیدا کنیم. هنگام صحبت کردن به جزئیات صحبت آنها دقت کنیم و در این هنگام به هیچ چیزدیگری توجه نکنیم، و حتماً تماس چشمی مناسب برقرار کنیم. این روان شناس ادامه داد: باید به زبان بدن فرد، یعنی به بلندی و سرعت کلام فرد، دست ها، پاها و نوع نشستن دقت کنیم و هر تغییر در نشستن یا صحبت کردن را در نظر بگیریم. به نگرش ها و عقاید دیگران حتی اگر مخالف نگرش ما هستند احترام بگذاریم و افراد را همان گونه که هستند بپذیریم تا بتوانیم عشق بی قید و شرط به آن ها هدیه دهیم. وی در ادامه به خانواده ها توصیه کرد تا تحت هیچ شرایطی تظاهر به همدلی نکنند و افزود: نباید مشکلات دیگران را هر چند به نظر خودمان ساده است بی ارزش بدانیم و به دیگران فرصت دهیم تمام احساسات و افکار خود را بدون ترس و نگرانی بیان کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code