| چهارشنبه، 17 آذر 1400
نگاه ایران: نتایج یک نظرسنجی از ۵ سال سخنگویی محمدباقر نوبخت در دولت بین اهالی رسانه و خبرنگاران این حوزه نشان می دهد که او توانسته نمره قابل قبولی را کسب کند. محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه که ۵ سال سخنگویی دولت حسن روحانی را بر عهده داشت، ماه گذشته و با درخواست خود از حجت الاسلام حسن روحانی از این مقام کنار رفت. بر همین اساس طبق نظرسنجی که بین خبرنگاران حوزه دولت برای ارزیابی کم و کیف جلسات سخنگو صورت گرفته نتایج جالبی بدست آمده که در متن زیر به جزئیات آن اشاره می شود. نتایج این نظرسنجی که از اهالی رسانه و خبرنگاران حوزه دولت درباره عملکرد ۵ساله سخنگوی دولت تدبیر و امید گرفته شده نشان می دهد که بیش از ۹۰ درصد از پرسش شوندگان، عملکرد محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت را مناسب ارزیابی می کنند؛ ضمن اینکه براساس این نظرسنجی بیش از ۹۵درصد پرسش شوندگان معتقدند که فردی که به عنوان سخنگوی بعدی دولت انتخاب می شود باید به دور از جهت گیری های سیاسی پاسخگوی گروه های مختلف رسانه ای در کشورمان باشد. ۸۸درصد از پاسخ دهندگان در خصوص این پرسش که روحیه بی طرفی محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت و آمادگی او برای شنیدن افکار و ایده های مختلف را چگونه ارزابی می کنید؛ روحیه بی طرفی سخنگوی دولت را عالی یا خوب ارزابی کردند و تنها ۱۱.۷درصد پاسخ دهندگان در پاسخ به این پرسش روحیه بی طرفی او را متوسط ارزیابی کردند. بر اساس این نظرسنجی ۸۵ درصد از پرسش شوندگان گفته اند که از نحوه هماهنگی های جلسات سخنگویی دولت رضایت کامل دارند و تنها ۶.۸درصد معتقد بودند که در برخی موارد ناهماهنگی هایی برای حضور در جلسات مشاهده کرده اند. ۸۵ درصد از پرسش شوندگان در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما تغییر سخنگوی دولت در شرایط فعلی کشور تصمیم درستی بوده؛ اعلام کرده اند که خیر. این تصمیم را تصمیم درستی نمی دانند و تنها ۹درصد از پرسش شوندگان این تغییر را مطلوب ارزیابی کرده اند. حدود ۶درصد هم اعلام کرده اند که در پاسخ به این پرسش نظری ندارند. اما ۷۰درصد پرسش شوندگان در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما نحوه پاسخگویی سخنگوی دولت از شفافیت و صراحت کافی برخوردار بود؟ اعلام کرده اند که از منظر آنها پاسخ های نوبخت از صراحت کافی برخوردار بود و ۱۵درصد پاسخ دهندگان اعلام کرده اند که پاسخ ها به اندازه کافی از صراحت و شفافیت برخوردار نبوده اند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code