| چهارشنبه، 10 آذر 1400
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران خبر داد:
       کد خبر: 203106
نگاه ایران: مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از مومیایی میانگین 10 جسد در پایتخت به صورت ماهانه خبر داد. به گزارش رکنا، مسعود قادی پاشا در ارتباط با موضوع مومیایی اجساد، اظهار داشت: در صورتی که درخواستی از سوی خانواده متوفی برای انجام مومیایی باشد، این اقدام در پزشکی قانونی انجام می گیرد. وی افزود: اکثر اجسادی که مومیایی می شوند در واقع روندی برای ارسال به خارج بوده و در واقع برخی از اجساد که قرار است در خارج از کشور دفن شوند، جهت تابعیت از قانونحمل و نقل اجساد، مومیایی می شوند که اکثر اجساد مومیایی شده مربوط به کشورهای آسیایی و اروپایی است. مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به اینکه هزینه مومیایی در کشور نسبت به کشورهای مشابه پایین تر است گفت: این مبلغ در حال حاضر حدود 3 میلیون تومان است. قادی پاشا اضافه کرد: گاهی اجساد نیز در روند طبیعی مومیایی می شوند چرا که برای مومیایی شدن نیاز به خشکی جسد است و در واقع آب داخل سلول جسد که گرفته شود مومیایی رخ داده و هزاران سال می تواند آن جسد باقی بماند که در مناطق گرمسیری موضوع مومیایی خودبه خودی زیاد است. وی گفت: در مصر باستان نیز از نخ کتان آغشته به موم استفاده می کردند و آن را دور جسد پیچیده تا آب سلول های آن گرفته شود و جسد مومیایی آن انجام گیرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code