| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از اقدام به موقع دادستانی مشهد در جلوگیری از عروسی مشکوک دختر ۹ ساله با مردی بزرگ سال تقدیر کرد. معصومه ابتکار در واکنش به خبر جلوگیری دادستانی مشهد از عروسی دختر ۹ ساله بدون ولی با مردی بزرگ سال در رشته توییتی، نوشت:« سرکار خانم نیره عابدین زاده، معاون محترم دادستان [مرکز] خراسان رضوی، از شما بابت این اقدام شجاعانه که امید به عدالت را زنده می کند تشکر می کنم و امیدوارم در موارد دیگری که سوءاستفاده از زنان و کودکان را در برگرفته با همین قاطعیت اقدام کنید». وی ادامه داد:«هم چنین از اورژانس اجتماعی ١٢٣ که سبب کشف این جنایت شد تشکر می کنم و امیدوارم با حمایت از اورژانس اجتماعی و معرفی گسترده تر این خدمات بتوانیم جلوی جرایم علیه کودکان و نوجوانان را بگیریم».
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code