| چهارشنبه، 17 آذر 1400
نگاه ایران: در پی اخبار منتشر شده در فضای مجازی، اکبر ترکان جدایی خود از حزب اعتدال و توسعه را تکذیب کرد. این عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در گفت وگو با ایسنا، شایعه جدایی از این حزب را رد  و اظهار کرد: نمیدانم چنین شایعاتی را چه کسانی و به چه منظوری ترویج می دهند اما به رسانه های منتشرکننده این گونه خبرهای نادرست توصیه می کنم منابع خبری دقیق تری برای خود بیابند. این عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه تصریح کرد: جلسات در حزب و اعتدال و توسعه به طور منظم برگزار می شود. من هم اصل را بر حضور فعال در جلسات گذاشته ام. البته طبیعی است که به دلیل مشغله کاری فرصت نکنم به برخی جلسات برسم. ترکان افزود: در درون هر حزبی ممکن است در پاره ای موارد سلایق و دیدگاه های مختلفی برای رفع چالش های کشور در چارچوب اساسنامه و مرامنامه، به عنوان سند پذیرفته شده از سوی همه اعضای آن حزب، مطرح شود. چنین موضوعی نشان از پویایی و نقطه قوت آن حزب به شمار می رود. وی در پایان گفت: در حزب اعتدال و توسعه نیز هر یک از اعضا نظرات خود را به طور شفاف در جلسات داخلی بیان می کنند و نهایتا درباره هر موضوع، با نظر جمعی تصمیمات اتخاذ و از سوی دبیرکل و مراجع ذیصلاح حزبی اعلام می شود.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code