پنجشنبه، 06 آذر 1399 | 2020 Thursday 26 ,November  
حال و حوای شهر رشت در روزهای آخر پاییز:

نگاه ایران/پویا بازارگرد: در روزهای آخر آذرماه سری به پارک جنگلی سراوان، پارک کشاورز و پارک شهر(باغ محتشم) شهر رشت زدیم تا طبیعت سرشار از رنگ این روزهای شهر را از نگاه دوربین روایت کنیم.

Adobe Photoshop CC (Windows)

Adobe Photoshop CC (Windows)

s Photo Viewer 6.1.7600.16385

Adobe Photoshop CC (Windows)

Adobe Photoshop CC (Windows)

Adobe Photoshop CC (Windows)

Adobe Photoshop CC (Windows)

Adobe Photoshop CC (Windows)

Adobe Photoshop CC (Windows)

Adobe Photoshop CC (Windows)

Adobe Photoshop CC (Windows)

Adobe Photoshop CC (Windows)

*تیتر قسمتی از شعر «پاییز» از علیرضا بدیع

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code