| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
با همکاری شهر کتاب فرشته تهران و نگارخانه الهی؛
       کد خبر: 202928
نگاه ایران: نمایشگاه عکس آژیر قرمز با همکاری شهر کتاب فرشته تهران و نگارخانه الهی در رشت برگزار خواهد شد. آیین گشایش این نمایشگاه نهم شهریور ماه از ساعت هجده الی بیست و یک برگزار و تا شانزدهم مرداد ماه ادامه دارد. سید صالح بهشتی مدیر شهر کتاب فرشته در رابطه با برگزاری این نمایشگاه گفت:: می خواهم چند نکته درباره اتفاقاتی بگویم که تاکنون در جایزه فرشته سابقه نداشته است. ما در دوره چهارم سعی کردیم این جایزه در سطح ملی گسترش پیدا کند و حتی پژواک بین المللی داشته باشد. او با اشاره به جوایزی که برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: در بخش عکس برگزاری نمایشگاه و در بخش داستان کوتاه چاپ کتاب برگزیدگان از جوایز ماست. برای این منظور در دوره چهارم نمایشگاه عکس روز جمعه یکم تیر در گالری فرشته افتتاح می شود که تا آخر تابستان ادامه دارد. همچنین نمایشگاه هایی را در چند شهر ایران و دوسلدورف آلمان برپا می کنیم تا کمکی باشد برای اینکه این استعدادها درحوزه عکاسی بهتر دیده شوند. بعد از تهران نمایشگاهی در نگارخانه بیان در اصفهان برپا می شود، سپس به نگارخانه نارنج در شیراز، نگارخانه هومهر در کرمان، نگارخانه آفرینش در کرمانشاه، نگارخانه الهی در رشت و در نهایت به گالری ای در شهر دوسلدورف در آلمان می رویم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code