| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران: عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، گفت: برخی مشکلات و معضلات اجتماعی نظیر بیکاری، معیشتی گرایش افراد از همان سنین پایین به استفاده از سیگار را افزایش داده است. به گزارش خانه ملت، منوچهر جمالی سوسفی،  در خصوص طرح مسائلی از جمله اینکه روزانه 20 میلیون تومان در کشور صرف استعمال سیگار می شود، گفت: به مشکلاتی نظیر اعتیاد و استعمال مواد دخانی نمی توان پاسخ فوری داد، به طوری که  استفاده از سیگار در لحظه شاید تاثیرات مخرب خود را نشان ندهد، اما در طولانی مدت و به تدریج با افزایش سن فرد را دچار بیماری های خطرناک می کند؛ هر چند که افراد علت اینکه یک بیماری ناشی از مصرف سیگار بوده را به خوبی درک نمی کنند. نماینده مردم رودبار درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه مسائل فرهنگی، جذب اطلاعات و افزایش آگاهی های مردم درخصوص شناخت عوارض مواد دخانی در هیچ مقطعی مورد توجه نبوده است، افزود: متاسفانه با وجود اینکه بر روی بسته بندی سیگار از عبارت سیگار سرطان زا است استفاده شده اما هیچ فردی از جوان تا سالمند به آن توجهی نمی کند، در طی یک دهه گذشته سن مصرف سیگار درکشور کاهش پیدا کرده و نوجوانان و جوانان هم بدون توجه به خطرات سیگار از آن استفاده می کنند. وی با بیان اینکه بخش فرهنگی کشور دراطلاع رسانی ها درخصوص آشنایی با خطرات استعمال دخانیات و مواد مخدر عملکرد مناسبی ندارد، تصریح کرد: البته برخی مشکلات و معضلات اجتماعی نظیر بیکاری، معیشتی و دردسرهای دیگر نیز گرایش افراد از همان سنین پایین به استفاده از سیگار را افزایش داده است، به عنوان مثال والدین شاغل به دلیل نابسمانی های اقتصادی مجبور به فعالیت در ساعات بسیاری بوده و نسبت به کودکان و نوجوانان خود بی توجه هستند؛ لذا وضعیت فعلی جامعه در کاهش سن مصرف دخانیات و افزایش مصرف مواد دخانی در زنان جامعه را به سمت وسوی خطرناکی پیش خواهد برد. جمالی سوسفی با تاکید براینکه آلارم های غیرقابل قبولی به دلیل افزایش مصرف سیگار و مواد مخدر درجامعه وجود دارد، گفت: البته مشاوره های روان شناسی درکاهش بخشی از مشکلات تاثیرگذار است، اما استفاده از مشاوره برای تمامی مردم امکان پذیر نیست؛ ولی آموزش های عمومی در رسانه ملی و رادیو می تواند کمک کننده باشد، اما متاسفانه رسانه ها هم درپیدا کردن مخاطب خاص دراین حوزه به خوبی عمل نمی کند؛ لذا بیشترین تلاش درخصوص مبارزه با استعمال مواد مخدر و سیگار باید دربخش فرهنگی صورت گرفته و حمایت ها از افراد بیمار باید درزمان مناسب خود انجام شود. این نماینده مردم درمجلس دهم، با اشاره به اینکه نمی توان مصرف سیگار درجامعه را به صفر کاهش داد، افزود: ضمن اینکه نمی توان کاری کرد که سیگار به راحتی در دسترس افراد قرار نگیرد، اگر فروش سیگار به افراد کمتراز یک سن خاص ممنوع شود، به طورحتم یک فرد بزرگتر با خریداری سیگار را دردسترس نوجوان قرار می دهد؛ بنابراین باچنین روش هایی نمی توان استفاده از سیگار را کاهش داد. عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، با بیان اینکه برخی راهکارها حتی منجر به افزایش قاچاق سیگار می شود، افزود: صنعت دخانیات را نمی توان به طورکلی تعطیل کرد، اما می توان  دربخش فرهنگی استفاده سیگار اقدامات بیشتری انجام داد، درغیر این صورت منع قانونی تنها برای یک گروه خاص شاید موثر بوده و برای تمامی افراد تاثیرگذار نخواهد بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code