| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/جواد میرحسینی: سومین دوره جشنواره بازی رشت روز چهارشنبه ۷ شهریور در محل دائمی برگزاری جشنواره های رشت واقع در خیابان منظریه  افتتاح شد . این جشنواره تا روز ۹ شهریور در محل نامبرده ادامه دارد. پایگاه خبری و تحلیلی «نگاه ایران» حامی رسانه ای این جشنواره است.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code