| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: ​کاهش هزینه تمام شده قیمت برنج و بازار خوب این محصول منجر به تشویق جوانان به تولید این محصول و ماندگاری در روستاها می شود. به گزارش ایسنا، برنج یکی از محصولات مهم کشاورزی استان گیلان است . در گیلان 238هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد که 40 درصد برنج کشور در این استان تولید می شود. از آنجاییکه تولید این محصول نیاز به آب کافی دارد، به منظور مدیریت مصرف آب کشور، از سوی وزارت جهاد کشاورزی تولید برنج فقط در استانهای گیلان و مازنداران باید انجام شود. علیرضا شعبان نژاد، رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه مالکیت کم اراضی شالیزاری از مشکلات شالیکاران استان است، گفت: چون امکان افزایش سطح شالیزارهای استان وجود ندارد، باید عملکرد بهره وری تولید این محصول را در واحد سطح افزایش دهیم. وی پرداختن پرورش راتون که برنجی کم رنج تر از برنج اولیه است، را یکی از راهکارهای افزایش درآمد شالیکاران دانست و افزود: برخی از کشاورزان پس از برداشت برنج به علاوه بر راتون به تولید دیگر محصولات شامل؛ سبزیجات برگی و غده ای، باقلا و ...اقدام می کنند و با فروش این محصولات درآمد خانوارهای خود را افزایش می دهند. شعبان نژاد ادامه داد: پرورش راتون سال گذشته در 70 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان انجام شد و امسال بنا داریم راتون در سطح بیشتری از شالیزارهای گیلان پرورش یابد. وی در خصوص اینکه چرا در سطح وسیعی از شالیزارهای گیلان راتون کشت نمی شود تا جمعیت بیشتری از کشاورزان از مزیت فروش راتون بهره مند شوند،تصریح کرد: پرورش راتون بستگی به شرایط جوی و میزان بارندگی در شهریورماه دارد و در صورت شرایط جوی مناسب اغلب کشاورزان تمایل به پرورش این محصول دارند و گاهی اوقات به دلیل بارندگی های نامناسب از پرورش این محصول صرف نظر می کنند. رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان یکی دیگر از راهکارهای افزایش درآمد شالیکاران و بهبود اقتصاد برنجکاران را فروش کاه و کلش باقی مانده پس از برداشت محصول برنج عنوان کرد و گفت: به دلیل باورهای غلطی که آتش زدن کاه و کلش موجب از بین بردن آفات کشاورزی سال آینده می شود، در گذشته ای نه چندان دور شاهد اقدام ناپسند آتش زدن کاه و کلش در شالیزارهای گیلان بودیم که خوشبختانه با اطلاع رسانی انجام شده، در حال حاضر نه تنها بسیاری از برنجکاران دیگر کاه و کلش مزارعشان را آتش نمی زنند، بلکه با بسته بندی و فروش آن، سطح درآمدشان را ارتقا می دهند. وی افزود: برخی دیگر از کشاورزان دلیل آتش زدن کاه و کلش را نبود خریدار برای این محصول عنوان می کنند و ما برای رفع این مشکلات برنامه ریزی های مختلفی انجام داده ایم، تا دامداران برای خرید این محصولات ر استان اقدام کنند. امیدواریم سال آینده روند خرید کاه و کلش از کشاورزان با عملکرد بهتری صورت بگیرد. شعبان نژاد یکی دیگر از راهکارهای افزایش درآمد کشاورزان را افزایش تولید مکانیزه برنج می داند و می گوید: با تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری که در دولت تدبیر و امید صورت گرفته است،نه تنها رنج تولید برنج در استان کاهش یافته است بلکه هزینه هایی چون دستمزد کارگری برای تولید این محصول به 50درصد کاهش یافته است. وی افزود: تولید مکانیزه برنج منجر به افزایش رغبت جوانان روستایی به تولید برنج در روستاها می شود و از مهاجرت آنها به حاشیه شهرها جلوگیری می کند. به این ترتیب با ورود و تشویق جوانان روستایی به تولید برنج سن کشاورزان گیلان که رو به پیری رفته بود، کاهش می یابد. وی درخصوص دغدغه های کشاورزان برای فروش محصولاتشان اظهار کرد: با ممنوعیت واردات برنج خارجی از سوی دولت کمک موثری به بازار برنج داخلی شده است. امسال به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب برنج گیلان از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است و امیدواریم بازار خوبی هم داشته باشد. رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، کاهش نیم دانه شدن برنج را از دیگر عوامل افزایش درآمد کشاورزان دانست و گفت: این روزها کشاورزان شلتوک ها را به کارخانجات برنج کوبی برده اند تا آن را به برنج سفید تبدیل کنند. کارخانه هایی که از تکنولوژی مدرن تری برخوردارند، برنج های کمتری را تبدیل به نیم دانه می کنند و ما نیز برای ارتقای تجهیزات کارخانه های شالیکوبی در سال گذشته تسهیلات اختصاص داده ایم و استقبال خوبی را از سوی صاحبان این واحدها دراستان شاهد بودیم . واضح است که حمایت دولت از برنجکاران اقدامی برد-برد است، زیرا هم از مهاجرت های کشاورزان به شهرها جلوگیری می کند و هم مانع کاهش سطح شالیزارهای استان می شود.خوشبختانه سخت گیری های قانونی برای تغییرکاربری شالیزارهاموجب شده که طمع سودجویان برای تبدیل شالیزارها به خانه های دوم پایتخت نشینان در گیلان کم شود، در غیر اینصورت به دلیل نا کافی بودن درآمد برنجکاری، کشاورزان زمینهایشان را برای ویلاسازی می فروختند و خود سرایه دار زمینی می شدند که زمانی صاحب آن بودند. طبق گفته کارشناسان امور اجتماعی استان، نبود درآمد کافی در روستاها منجر به افزایش جمعیت دختران بازمانده از ازدواج هم می شود، زیرا جوانانی که به منظور کسب درآمد از روستا به شهر می روند، دیگر تمایل بازگشت به زادگاهشان را ندارند و درهمان شهر ازدواج می کنند و ساکن می شوند. در مجموع کاهش هزینه های تولید برنج و بازار خوب این محصول منجر به جلوگیری از مهاجرت جوانان روستایی و ماندگاری آنان در زادگاهشان می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code