| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
رییس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس؛
       کد خبر: 202656
نگاه ایران: رییس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس گفت: شهرداری ها یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و چون از قانون استخدام کشوری تبعیت می کنند مصوبه منع به کارگیری بازنشستگان شامل این نهاد هم خواهد شد. به گزارش خانه ملت، مهرداد بائوج لاهوتی، درخصوص اینکه آیا مصوبه ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل شهردار تهران نیز می شود، گفت: طبق مصوبه مجلس این قانون شامل شهرداری ها هم می شود، شهرداری ها یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و چون از قانون استخدام کشوری تبعیت می کنند این مصوبه شامل این نهاد هم خواهد شد، بنابراین درمصوبه مجلس نام شهرداری ها هم ذکر و درمشروح مذاکرات ثبت شده است؛ اما این مصوبه قابل بررسی است. نماینده مردم لنگرود درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه نظرات متفاوتی دراین خصوص وجود دارد، افزود: طبق مصوبه مجلس این قانون شامل شهرداری ها هم می شود، اما چون شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و مردم سهامداران آن هستند؛ تنها از دولت اجازه تشکیل چنین نهادی اخذ شده است، ضمن اینکه این نهاد دارای هیات مدیره بوده که همان شورای شهر هستند و شهردار مدیرعامل این نهاد عمومی غیردولتی است؛ بنابراین طبق این مسائل نباید شهرداری ها مشمول این قانون شوند. وی تاکید کرد: باید دید شورای نگهبان چه رای و تفسیری دراین خصوص خواهد داشت، چون نهادهای عمومی غیردولتی بسیاری وجود دارد که تفسیرهای متفاوتی درخصوص نوع عملکرد آنها وجود دارد. رییس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس، با اشاره به اینکه امیدواریم شهرداری ها از شمول این قانون خارج شوند؛ گفت: اختلاف نظرهایی در این خصوص وجود دارد که پس از اعلام نظر شورای نگهبان مشخص خواهد شد، طبق قانون و تفسیرآن شهردارها هم مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند؛ به طوری که درمشروح مذکرات چندی مجلس هم این مسئله مورد تاکید قرار گرفت، اما چون دولت تنها مجوز تشکیل شهرداری ها را داده و تمام منابع شهرداری ها توسط این نهاد تامین می شود،  پس شهرداری ها شامل این قانون نمی شوند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code