| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
بررسی یک موضوع اجتماعی از سوی پژوهشگران؛
       کد خبر: 202577
نگاه ایران: مطالعات مختلفی در مورد پیامدهای جسمی و فیزیولوژیک بارداری در سنین نوجوانی انجام شده ولی در خصوص درک این نوجوانان از «بارداری» اطلاعات کمی وجود دارد. نتایج یک تحقیق نشان داد بارداری برای برخی مادران نوجوان منفی و چالش برانگیز و برای برخی دیگر مثبت و بهبود دهنده زندگی است. به گزارش ایسنا، بارداری در دوره نوجوانی به دلیل تاثیرات منفی که بر سلامت مادر و نوزاد دارد، به عنوان یک رویداد منفی شناخته می شود. بارداری نوجوانان اولین دلیل مرگ دختران سن ۱۵ تا ۱۹ سال محسوب می شود. ۹۵ درصد از نوزادان مادران نوجوان در کشورهای با درآمد کم و متوسط متولد می شوند. ایران جمعیت نوجوان زیادی دارد و چند سالی است که سیاست جمعیتی ایران از «کاهش» به سمت «افزایش» تغییر جهت داده است. برای همین پیش بینی می شود که میزان باروری نوجوانان ایرانی تا سال ۲۰۲۵ بیشتر شود. نرخ باروری در استان های مختلف ایران متفاوت است. سیستان و بلوچستان بیشترین و گیلان کم ترین نرخ باروری نوجوانان را دارند. به خاطر بافت مذهبی و فرهنگی ایران، زنان پس از ازدواج زایمان می کنند برای همین مادران نوجوان با ازدواج، بارداری و مادر شدن و ورود به بزرگسالی همزمان مواجه می شوند. بارداری در نوجوانان فرصت های شغلی و تحصیلی را کم می کند. همچنین احتمال مرگ ناگهانی نوزادان این مادران بیشتر است. مطالعات نشان داده که بارداری در نوجوانی تنها بر زندگی نوجوان و خانواده های آن ها تاثیر منفی ندارد بلکه حتی برای دستگاه های مراقبت های عمومی کشور نیز چالش بزرگی است. محققان معمولا به پیامدهای فیزیولوژیک بارداری نوجوانی توجه دارند و خطرات جسمی بارداری و کنترل آن ها را مورد مطالعه قرار می دهند. مطالعات جهانی نیز معمولا به تجربه بارداری نوجوانان خارج از روابط زناشویی تمرکز دارند و به ابعاد روانی و درک نوجوانان از این موضوع کمتر توجه شده است. به همین منظور دکتر فرخنده امین شکروی و مریم مریدی پژوهشگران گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشگاه تربیت مدرس، نگرش و درک مادران نوجوان را نسبت به موضوع بارداری نوجوانان مورد بررسی قرار دادند. چرا که داشتن اطلاعات در خصوص درک و واکنش آن ها نسبت به این موضوع می تواند به طراحی برنامه های بهبود سلامت جسمی و روانی متناسب با نیازهای این نوجوانان کمک کند. برای انجام این مطالعه تعدادی از زنان نوجوان باردار و تازه زایمان کرده شهرها و روستاهای استان گیلان که به مراکز بهداشت مراجعه کرده بودند، شناسایی شدند. شرکت کنندگان در این تحقیق۱۴ تا ۱۸ سال داشتند. برای جمع آوری اطلاعات با ۲۴ نفر از این زنان مصاحبه هایی صورت گرفت و پژوهشگر در مورد تجربه آن ها از بارداری و احساسشان در زمان اطلاع از بارداری، سوالاتی پرسید. یافته های این پژوهش نشان داد که مادران نوجوان ایرانی برداشت متضادی نسبت به بارداری داشتند و درک آن ها از مثبت تا منفی متفاوت بود. برای بعضی بارداری هویت و خودباوری شان را تقویت می کرد و زندگی آن ها بعد از بارداری بهتر شده بود ولی برخی دیگر با بارداری دچار چالش، احساسات منفی و محدودیت شده بودند. درک منفی که مادران نوجوان این پژوهش در مورد بارداری مطرح کردند «انزوای اجتماعی»، «ناتوانی در انجام نقش مادری»، «ترس از عواقب بارداری» و «ترس از ننگ» بود. درک مثبتی این مادران به بارداری ناشی از «احساس استقلال و اعتماد به نفس»، «بهتر شدن زندگی زناشویی»، «تغییرات بنیادی در زندگی» و «از بین بردن تنهایی» پس از بارداری بود. به طور کل مادرهای نوجوانی درک بهتری نسبت به بارداری داشتند که از سمت همسر پذیرفته شده بودند، خانواده از آن ها حمایت کرده بود، از زندگی زناشویی شان رضایت داشتند و در مورد بچه دار شدن برنامه ریزی کرده بودند. نتایج این تحقیق در فصل نامه ی بین المللی «باروری و ناباروری» وابسته به پژوهشگاه به چاپ رسیده است. بررسی درک نوجوانان باردار از بارداری نشان داد که آن ها درک یکسانی نسبت به این مسئله ندارند. برای بعضی همراه با پیامدهای مثبت بود و برای برخی دیگر پیامدهای منفی داشت. سیاست گذاران و ارائه دهندگان خدمات سلامت باید با شناخت بیشتر احساسات این مادران نسبت به مسئله ی بارداری، حمایت کاملی از این نوجوانان به عمل بیاورند و خدمات جامعی بر اساس نیازهای این افراد طراحی کنند تا کیفیت زندگی آن ها و نوزادانشان پس از این اتفاق ناخواسته، بهتر شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code