| یکشنبه، 01 خرداد 1401
پایان جلسه سوال از رییس جمهور؛
       کد خبر: 202407
نگاه ایران: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۴ پاسخ های رئیس جمهور به سوال های نمایندگان قانع نشدند. به گزارش مهر، پاسخ های رئیس جمهور به سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته است که نتایج رای گیری به شرح زیر است: نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور در خصوص کنترل قاچاق کالا قانع نشدند. نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور در خصوص استمرار تحریم های بانکی قانع شدند. نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور در خصوص اقدامات دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری قانع نشدند. نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور در خصوص رکود اقتصادی شدید چندین ساله قانع نشدند. نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور در خصوص افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی قانع نشدند.

قابل ذکر است که براساس ماده 213 آیین نامه داخلی مجلس درخصوص سوال از رییس جمهور آمده است:

رئیس جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت است که طرفین می توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند. در این صورت همه سؤالات و پاسخ ها در بخش اول وقت هر یک از دوطرف بیان می شود و در بخش دوم ابهامات سؤال کنندگان و پاسخ های رئیس جمهور مطرح می گردد.

تبصره- پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع کننده بودن به صورت جداگانه رأی گیری می شود.

چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می شود.

گفتنی است نمایندگان در بررسی طرح سوال از رییس جمهور از پاسخ های روحانی درخصوص کنترل قاچاق کالا و ارز، کاهش ارزش پول ملی، افزایش رکود اقتصادی و  بیکاری قانع نشدند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code