روح الله جمعه ای، مشاور وزیر کشور در توئیت خود نوشت: وزیر کشور شایعه ی سوءاستفاده ی زائران عراقی از زنان ایرانی را تکذیب کرده و خواستار برخورد قاطع قضایی با عاملان نشر این مطالب اختلاف برانگیز و خلاف واقع شد. جمعه ای نوشت: هشدار! پس از عدم موفقیت دشمنان ملت ایران در بلواسازی، این بار دشمنان فتنه گر و اختلاف افکن، با پخش شایعاتی در صدد تفرقه میان دو ملت برادر و همسان ایران و عراق هستند. هیچ گزارش رسمی و مستندی درباره شایعاتی مبنی بر تعرض به زنان ایرانی وجود ندارد. باید مراقب شیطنت تفرقه افکنان بود. وزیر کشور خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه با عاملین تولید و بازنشر شایعات اختلاف برانگیز که عفت عمومی را هم هدف قرار داده اند، شده است و تصریح داشت، استانداران استان های مربوطه با هماهنگی مراجع قضایی موضوع انتشار این مطلب نادرست از منابع خبری متخلف را در اسرع وقت پیگیری کنند.