| دوشنبه، 02 خرداد 1401
نگاه ایران: مالک پیشین تیم فوتبال سپیدرود رشت گفت: هواداران بابت انتشار شایعات مبنی بر بازگشت من خیالشان راحت باشد و با حضور کریمی تنها تیمشان را حمایت کنند. به گزارش فارس، درباره شایعاتی که در خصوص بازگشت دوباره اش به سپیدرود و در دست گرفتن مالکیت این تیم شنیده می شود، گفت: این اخبار، حواشی و شایعاتی که در فضای مجازی مبنی بر بازگشت من یا در دست گرفتن مالکیت دوباره تیم شنیده می شود به هیچ عنوان صحت ندارد و تکذیب می کنم. وی ادامه داد: هیچ شکایتی نسبت به این مسئله نداشته و ندارم. با کریمی طی روزهای گذشته صحبت کردیم و قرار شد نقدینگی لازم را آماده کنم و هر وقت آماده شد به اتفاق به همراه با کریمی شروع کنیم. مالک پیشین تیم فوتبال سپیدرود رشت تصریح کرد: من کتباً انصرافم را قبل از بازگشت کریمی اعلام و امضا کرده بودم. مسائلی که از طریق برخی آقایان به وجود می آید برای برهم زدن آرامش تیم است که مطمئن هستم با حضور کریمی این اتفاق نخواهد افتاد چون هواداران او را دوست دارند. نوین خاطرنشان کرد: مطمئن باشید اگر بخواهم حرفی بزنم یا تصمیمی بگیرم، قطعاً با کریمی مشورت می کنم. خیال هواداران بابت انتشار این شایعات با وجود حضور کریمی راحت باشد و تنها تیمشان را تشویق و حمایت کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code