| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
به بهانه واگذاری سپیدرود رشت به دوستان علی کریمی!
       کد خبر: 202275
نگاه ایران: لابد امروز باید از خبر واگذاری سپیدرود به دوستان علی کریمی و واگذاری سیاه جامگان به خداداد عزیزی خوشحال باشیم و بابت این دو اتفاق که تقریباً همزمان رخ داد، جشن هم بگیریم، اما واقعیت امر چیز دیگری است. فوتبال پویا را آقایان برای خودشان برداشتند و به خاک سیاه نشاندند و حالا فوتبال ورشکسته را به فوتبالی ها دادند. یک لحظه تصور کنید الان هنوز سپیدرود و سیاه جامگان پولی برای خرج کردن و منابعی برای مصرف کردن داشتند؛ آیا در این شرایط هم علی کریمی همه کاره سپیدرود می شد و سیاه جامگان را در سینی دودستی تقدیم خداداد عزیزی می کردند؟ خبر ورزشی نوشت : تعارف که نداریم، فوتبال ورشکسته را به فوتبالی ها سپرده اند، اما همین هم یک قدم بزرگ برای رهایی از دست غریبه هایی است که نفع فوتبال را می برند و آتش به جانش می اندازند. اصلاً بحث بر سر خانواده عباسی که اتفاقاً از جیب شان برای فوتبال مشهد خرج کردند و یا مسئولان محترم شهر رشت که به اندازه توان اندک شان به سپیدرود نان بخور و نمیر دادند، نیست. بحث بر سر تمام آن هایی است که از بیرون به فوتبال آمدند و اگر خرج و مخارج شان و عواید مادی و معنوی آن ها را در دو کفه ترازو بگذاریم، به وضوح مشخص است که در این موازنه، فوتبال بازنده مطلق بوده و آن ها برنده مطلق! متأسفانه انگار باید برای رسیدن به روزی که فوتبال در دست فوتبالی ها باشد، دعا کنیم فوتبال ورشکسته شود. شاید آقایان دل شان آمد و از فوتبال ورشکسته دل کندند!
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code