| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: گیل بانوفروشگاه دائمی فروش محصولات بانوان سرپرست خانوار در پارک کشاورز رشت افتتاح شد . بانوان و دختران تولیدکننده خود سرپرست میتوانند محصولات تولیدی خود اعم از خوراک ،صنایع دستی و تولیدات خانگی را جهت فروش و عرضه بدون پرداخت هیچگونه اجاره یا کارگذاری در فروشگاه عرضه نمایند. گیل بانو یک کارآفرینی اجتماعی با حمایت اداره کل اموربانوان و سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری به اجرای خیریه ایزددوستان است. جهت استفاده از این امکانات حمایتی میتوانید: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۱ الی ۱۳ باشماره ۳۲۱۲۹۱۷۷ و ۰۹۱۱۵۴۲۸۴۰۳تماس گرفته یا نمونه های تولیدی خود را با ذکر نام و شماره تماس به شماره ۰۹۱۱۶۷۰۹۰۰۲ واتساپ نمایید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code