| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: به نقل از رکنا، سرهنگ خلبان منوچهر فتاحی یکی از خلبان تیز پرواز ارتش ملی ایران جاودانه شد. این حادثه ساعتی پیش رخ داد و هواپیما اف 5 ارتش در دزفول سقوط کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code