اسامی روسای شورای شهر به قرار زیر است: کمیسیون بهداشت و خدمات شهری و محیط زیست: رییس فاطمه شیرزاد، نائب رییس بهراد ذاکری و منشی محمدحسین عاقلمش کمیسیون عمران: رییس رضارسولی، نائب رییس حجت جذب و منشی حامد عبداللهی کمیسیون برنامه و بودجه: رییس حجت جذب، نایب رییس فرهام زاهد و منشی فاطمه شیرزاد کمیسیون فرهنگی: رییس محمدحسن عاقلمنش، نائب رییس بهراد ذاکری  و منشی حجت جذب کمیسیون حمل و نقل و ترافیک: رییس حامد عبداللهی، نائب رییس رضا رسولی و منشی امیرحسین علوی گفتنی است در این جلسه اسماعیل حاجی پور و احمد رمضانپور نرگسی غایب بودند.