| یکشنبه، 01 خرداد 1401
سخنگوی شورای شهر رودسر خبر داد؛
       کد خبر: 202029
نگاه ایران: سعید فرح پور سخنگوی شورای شهر رودسر در مطلبی که در اختیار رسانه ها قرار داد از قبول استعفای شهردار این شهر خبر داد. گفتنی است علی امانی مدتی پیش  به عنوان شهردار نوشهر انتخاب شد و بعد از آن سه بار استعفای خود را تقدیم اعضای شورای شهر رودسر کرد. متن مطلب سخنگوی شورای شهر رودسر بدین شرح است: جلسه مورخ چهارم شهریور ماه ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر رودسر با دستور کار بررسی سومین استعفای مکرر شهردار محترم رودسر جناب آقای مهندس امانی تشکیل و پس از بررسی های مجدد بواسطه اصرار بی سابقه آقای امانی و بر جای گذاردن رکورد تسلیم سه استعفا در طول یک ماه،و اعتراف به عدم امکان نهایی نمودن پروژه هایی که خود قطع همکاریشان را در یک بازه زمانی مشخص منوط به اتمام آنها کرده بودند، با این استعفا ضمن انتقاد مجدد نسبت به تصمیمات نادرست شورای شهر نوشهر و همراهی شهردار محترم با این تصمیم نامتعارف موافقت شد.شورای شهر رودسر همانطور که در نامه خود به شورای شهر نوشهر آورده بود حق پیگیری حقوقی آثار این تصمیم شورای شهر نوشهر را برای خود محفوظ دانسته و حقوق زایل شده شهر رودسر را از مجاری قانونی پیگیر خواهد بود.پس از پذیرش استعفای شهردار سابق شهر رودسر، شورا در خصوص تعیین سرپرست شهرداری وارد شور شد و پس از بحثهای متعدد از میان پنج گزینه مطرح شده در صحن علنی با رویکرد جوانگرایی، کادر سازی و افزایش تجارب نیروهای جوان شهرداری جناب آقای مهندس سید مهدی حسینی را با اکثریت آرا بعنوان سرپرست شهرداری برگزید.امید است پرسنل شریف شهرداری با همراهی با ایشان فصل جدیدی از مدیریت شهری را در شهر رودسر رقم زده و در این روزهای سخت اقتصاد کشور با هم افزایی به بهینه شدن فرایندها کمک کنند. همچنین براساس گفتگوهای انجام شده شورای شهر رودسر از مجموعه علاقمندان و واجدان شرایط احراز سمت شهرداری، موضوع آیین نامه مشروح وزارت محترم کشور ،درخواست می نماید برنامه ها،اسناد مثبته و رزومه خود را به دبیر خانه این شورا واقع در رودسر خیابان شهید علیزاده(گلسار) تحویل تا پس از بررسی های اولیه جهت انجام مصاحبه و تعیین روز مربوط به این فرایند به شورای شهر رودسر جهت ارائه برنامه ها و مصاحبه دعوت شوند. سعید فرج پور سخنگوی شورای اسلامی شهر رودسر
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code