| چهارشنبه، 08 تیر 1401
در یکصد و پنجاه و سومین جلسه شورا شهر رشت؛
       کد خبر: 201961
نگاه ایران: یکصد و پنجاه و سومین جلسه شورای شهر رشت با محوریت برگزاری انتخابات کمیسیون های تخصصی برگزار و اعضا معرفی شدند و شورای شهر رشت نیز به مدت ۱۰ روز به تعطیلات تابستانی رفت. به گزارش مهر، بعدازظهر شنبه پنجاه و سومین جلسه شورای شهر رشت برای انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی پنجگانه، ناظرین شورا در شورای سازمان های تابعه شهرداری و همچنین کارگروه ها و کمیته ها در تالار شورای شهر رشت برگزار شد. در این جلسه که به ریاست سید امیر حسین علوی در دومین سال فعالیت شورای پنجم آغاز شد پس از رأی گیری، اعضای کمیسیون های پنجگانه شورای شهر رشت انتخاب شدند. حجت جذب، احمد رمضانپور، فرهام زاهد، بهراد ذاکری، محمدحسن عاقل منش و محمد حسن علیپور به عنوان اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا رشت معرفی شدند. همچنین اسماعیل حاجی پور، احمد رمضانپور، رضا رسولی، امیرحسین علوی و حامد عبدالهی نیز در این رأی گیری به عنوان اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا انتخاب شدند. گفتنی است در ادامه حجت جذب، احمد رمضانپور، رضا رسولی، بهراد ذاکری و حامد عبدالهی با برگزاری انتخابات به عنوان اعضای کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای رشت معرفی شدند. همچنین با برگزاری رأی گیری اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای رشت انتخاب و اسماعیل حاجی پور، حجت جذب، رضا رسولی، فرهام زاهد، فاطمه شیرزاد، محمدحسن عاقل منش ومحمدحسن علیپور اعضای این کمیسیون معرفی شدند. در رأی گیری برای کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز فاطمه شیرزاد، بهزاد ذاکری، فرهام زاهد، محمدحسن عاقل منش، محمد حسن علیپور به عنوان اعضا انتخاب شدند. در پایان جلسه نیز پیشنهاد تعطیلات تابستانی شورای شهر رشت به مدت ۱۰ روز مطرح و با موافقت اعضا همراه شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code