| دوشنبه، 04 مهر 1401
نگاه ایران: به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت - امروز دغدغه اصلی مدیریت شهری در شهرهای در حال توسعه ای همچون رشت تسریع مسیر توسعه و دستیابی به اهداف مدنظر در چشم انداز تعیین شده میباشد. "رشت، شهر ایده آل من" چشم انداز شهر رشت در دوره پنجم شورای اسلامی شهر میباشد، چشم اندازی که الگوواره جدید شهری را به تصویر می کشد. این الگوواره بر ایجاد شهر های مردم محور و توسعه شهری مردم مدارانه تاکید می کند و هدف نهایی آن بازسازی شهری بر پایه نیازهای انسانی و شهری دوستدار محیط زیست است. در این راستا سید امیر حسین علوی در ابتدا با ایجاد تعاملی مناسب با دیگر ارگانها و سازمانها با تعریف ساختاری مشخص از مفهوم "شهر ایده آل" با توجه به نیازها و ویژگیهای شهر رشت نقشه راه و خط مشی راهبردی برای مدیریت شهری ایجاد کرد. "نهضت خدمت" نیز که خود دارای ساختاری مشخص میباشد، متشکل از بسته های خدمت است که رییس جوان شورای شهر با اولویت آماده سازی این بسته ها در سال اول موفق به ایجاد نهضت خدمت با مرزهای مشخص و قابل به ذکر گردید که این اقدام بی سابقه در عمر شورای شهر را میتوان به عنوان اولین گام پارلمان شهری رشت در ایجاد یک چشم انداز مشخص با اهداف تعریف شده کوتاه و بلند مدت دانست. برخی از بسته های خدمت که در طول یک سال اول ریاست علوی بر شورای اسلامی شهر رشت با برگزاری جلسات متعدد و هدفمند و با حضور کارشناسان متخصص و نمایندگانی از جامعه هدف آماده گردیده است عبارتند از: 1.بهبود و ارتقا کیفی وضعیت دانش آموزان استثنایی و شناسایی و برنامه ریزی جهت بکارگیری توانمندی های آنها 2.تعامل تخصصی با سازمان نظام مهندسی به عنوان یک بازوی اجرایی در کنار توان قانونگذاری و تغییرات مدنظر در برخی از قوانین و مقررات ساختمان 3.تقویت انجمن های علمی دانشجویی و ایجاد ارتباط مطلوب مدیریت شهری با این انجمن ها با هدف بکارگیری ایده های نوین 4.ورود میدانی به محلات شهر با هدف شناسایی و رفع نیازها و بکارگیری ظرفیت های موجود در محلات 5.توجه ویژه به هیئت های مذهبی با رویکرد تقویت نهادهای مردمی مذهبی شهر 6.توجه و تقویت اصحاب رسانه جهت حفظ و ارتقا ظرفیت خبرنگاران جهت اطلاع رسانی برنامه ها و خدمات مدیریت شهری 7.نگاه ویژه به صنعت ضعیف گردشگری با تخصیص بودجه به این حوزه و دعوت از سرمایه گذاران برای تقویت این منبع بکر درآمدزایی در شهری همچون رشت با ظرفیتی قابل توجه 8.رسیدگی به امور مساجد با هدف تقویت این پایگاههای مذهبی و اجتماعی جهت بکارگیری ظرفیت عظیم مساجد 9.تعریف ساختار و تقویت خیریه های مردم نهاد با هدف پوشش کیفی اقشام کم برخوردار 10.تعامل با بسیج دانشجویی و تعریف اهداف مشترک و بکارگیری ظرفیت این نهاد توانا با توجه به گستردگی قابل توجه آن 11. رسیدگی به وضعیت کارگران به عنوان خط مقدم ایجاد توسعه و ارتقا سطح معیشت آنها 12.تعریف طرح ها و ارائه ایده های حمایتی نوین جهت بهبود وضعیت شغلی رانندگان حمل و نقل عمومی 13.ارائه بسته عمومی جوانان به عنوان طرحی جامع با در نظر گرفتن همه جوانب و نیازهای روز جوانان شهر با هدف بهره وری از این ظرفیت عظیم 14. توجه ویژه به فرهنگیان شهر رشت با هدف ارتقا سطح آموزش شهروندان علی الخصوص در سنین پایه 15. نشست های مکرر با کسبه بازار به عنوان قلب اقتصادی شهر و بررسی مشکلات آنها و راهکارهای مد نظر جهت رفع مشکلات بازار 16.توجه ویژه به ارتشیان و خانواده های آنان با ارائه ایده های حمایتی از این قشر به طور کلی میتوان ذکر کرد که طی مسیر توسعه پایدار بدون توجه به مولفه های مختلف امکان پذیر نبوده و تنها راه تسریع این مسیر حمایت و تقویت طیف های مختلف شهر در کنار هم میباشد که این مهم تنها با اجرای "نهضت خدمت" قابل دستیابی است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code