| شنبه، 04 تیر 1401
نگاه ایران؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: بارها اعلام کرده ایم وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اقتصادی و بازرگانی محصولات کشاورزی مخصوصا برنج به خوبی عمل نکرده و متخصصی در این زمینه ندارد. به گزارش خانه ملت، محمدصادق حسنی جوریابی در خصوص واردات و قاچاق برنج به کشور، اظهار داشت: تلاش بسیار زیلدی برای جلوگیری از واردات برنج انجام دادیم که خوشبختانه پس از تلاش های که صورت گرفت از واردات بی رویه برنج جلوگیری شد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ناخوداگاه  شده است، گفت: در گذشته که نرخ ارز پایین بود واردات و قاچاق برنج صورت می گرفت اما در شرایط کنونی با توجه به اینکه بازار کشش نرخ بالای بیش از ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان برنج ها وارداتی را ندارد و قاچاق برنج به کشور متوقف شده است. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تحت هیچ شرایطی برای قاچاق کننده برنج به کشور صرفه اقتصادی ندارد که با ارز ۹ هزار تومانی برنج قاچاق واردکنند، ادامه داد: گزارشی تا کنون در زمینه خروج غیرقانونی و قاچاق برنج های وارداتی به کشور با ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰تومانی دریافت نکرده ایم اما احتمال بروز چنین اتفاقی وجود دارد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه متاسفانه نظارت ها در زمینه کنترل واردات محصولات کشاورزی کافی نیست، خاطرنشان کرد: بارها اعلام کرده ایم وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اقتصادی و بازرگانی محصولات کشاورزی مخصوصا برنج به خوبی عمل نکرده و متخصصی در این زمینه ندارد، مشاهده نکرده ایم که در این بخش فعل خواستن را صرف کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code