| دوشنبه، 06 تیر 1401
واکنش الماسخاله به پیشنهاد ثابت قدم:
       کد خبر: 201734
نگاه ایران: رئیس هیات فوتبال گیلان گفت: همه کاسه کوزه ها سر من شکسته می شود در حالی که در تمام نقل و انتقلاتی که در مورد امتیاز باشگاه سپیدرود صورت گرفته، بی طرف هستم. علی الماسخاله در گفت وگو با میزان، درباره حواشی مربوط به مالکیت باشگاه سپیدرود اظهار داشت: همه کاسه کوزه ها سر من شکسته می شود در حالی که در تمام نقل و انتقلاتی که در مورد امتیاز باشگاه سپیدرود صورت گرفته، بی طرف هستم. تمام درخواست ها به اداره کل ورزش استان می رود و خریداران با مومنی مذاکره می کنند. وی در مورد پیشنهاد ثابت قدم و شرایط مالی وی هم برای خرید امتیاز باشگاه سپیدرود گفت: این فرد درخواستش را به اداره کل ورزش استان ارائه داده است و آنها درمورد وی تصمیم می گیرند. من سعی می کنم در این مسائل دخالت نکنم. هیات فوتبال که بنگاه معاملات ملکی نیست. دو نفر دیگر خرید و فروش را انجام می دهند و ما فقط آن را در هیئت فوتبال ثبت می کنیم و برای فدراسیون می فرستیم. الماسخاله ادامه داد: من اگر یک مقدار در کارها ورود می کنم به خاطر عرقی است که به سپیدرود دارم. کار هیئت فوتبال این نیست که برای تیم ها خریدار یا اسپانسر پیدا کند. ما اگر هم اسپانسری پیدا کنیم برای خودمان استفاده می کنیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code