| یکشنبه، 05 تیر 1401
نگاه ایران؛ اگر مردان را نمی شناسید بهتر است در این مقاله با حقایقی تلخ درباره مردان آشنا شوید. حقایق تلخی درباره مردان وجود دارد که برای اغلب آن ها حقیقت دارد و این می تواند به شناخت خانم ها از آن ها کمک کند ولی ممکن است این حقیقت درباره همه آن ها صادق نباشد. پس بهتر است این ویژگی را به همه ی آن ها نسبت ندهید ولی اگر در مورادی از قبیل موارد این مقاله برخوردید شوکه نشوید. لازم است با حقایقی تلخ درباره مردانآشنا شوید.۱- مردان خوب، زشت هستند.۲- مردان خوش قیافه، خوب نیستند. ۳- مردان خوب و خوش قیافه به جنس موافق تمایل دارند. ۴- مردان خوب، خوش قیافه و علاقمند به جنس مخالف، متاهل هستند. ۵- مردانی که آنچنان خوش قیافه نیستند، ولی خوبند، پولدار نیستند. ۶- مـردانی که آنچنان خوش قیافه نیستند، ولی پولدار و خوبند، تصور می کنـنـد مـا بـه دنبال مال آنها هستیم. ۷- مردان خوش قیافه و بی پول، بدنبال پول ما هستند. ۸- مردان خـوش قـیافه، که آنچنان خوب نیستند و تا حدی به جنس مخالف علاقمندند، تصور نمیکنند که ما به اندازه کافی زیبا هستیم. ۹- مردانی که تصور می کـنـنـد مـا زیـبـا هستـیم، به جنس مخالف علاقمندند، تا حدی خوش قیافه و پولدار هستند، آدمهایی ترسو و بزدل میباشند. ۱۰- مردانی که تا حدی خوش قیافه هستند، تاحـدی خـوب هستند، مقداری پول دارند و سپاسگزار خدا هستند، به جنس مخالف علاقمندند، خجالتی هسـتند، و هرگز اولین قدم را برنمی دارند ( برای آشنایی پیش قدم نمی شوند). ۱۱- مردانی که هرگز قدم اول را برنمیرارند، زمانی که ما پیشقدم می شـویم، اتوماتیک وار علاقه را در ما از بین میبرند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code