| شنبه، 09 مهر 1401
نگاه ایران: مجری زن برای اجرای زنده برنامه رادیو ورزشگاه وارد ورزشگاه آزادی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آرزو جعفرپور و برادرش، عباس جعفرپور برای اجرای زنده برنامه رادیو ورزشگاه به استادیوم آزادی آمدند. حضور این مجری زن سوژه رسانه ها شد.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code