| دوشنبه، 06 تیر 1401
نگاه ایران: ماموران امنیتی روز گذشته اقدام به باز کردن پنجره های خانه اختر کردند که هشت سال پیش آن را جوش داده و قفل کرده بودند. به گزارش ایسنا، نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی گفت: گشایشی که در آستانه عید قربان در حصر اختر اتفاق افتاده است، باز شدن تعدادی از پنجره های جوش داده شده بوده است. نرگس موسوی در بخشی از این خبر که آن را در توییتر خود  منتشر کرده، نوشته است که، ماموران امنیتی روز گذشته اقدام به باز کردن پنجره های خانه اختر کردند که هشت سال پیش آن را جوش داده و قفل کرده بودند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code