| شنبه، 04 تیر 1401
نگاه ایران: رئیس سازمان چای گفت: لغو ممنوعیت صادرات چای داخلی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده اما هنوز مکاتبات آن به دست ما نرسیده است. هر چند دلیل ممنوعیت و رفع آن هنوز برای ما مشخص نشده است. حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای کشور درگفت وگو با ایلنا، در خصوص لغو ممنوعیت صادرات چای اظهار کرد: طبق دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت صادرات چای که چندی پیش ممنوع اعلام شده بود، لغو ممنوعیت آن صادر شده است. وی افزود: این لغو ممنوعیت درحال مکاتبه است اما هنوز مکاتبه ای از آن به دست ما نرسیده است. جهان ساز در ادامه تصریح کرد: احتمالا صادرات چای وارداتی از کشور ممنوع اعلام شده بود و این ابلاغیه به اشتباه مطرح شده بود اما دلیل ممنوعیت و رفع آن هنوز برای ما مشخص نشده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code