| سه شنبه، 07 تیر 1401
نگاه ایران: رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد در اسرع وقت کارگروهی برای بررسی آثار نوسان های ارزی بر قراردادهای پیمانکاری و روش های تامین مالی طرح ها و برون رفت از وضعیت کنونی تشکیل شود. به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت در جلسه نهاد تعامل با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و جمعی از اعضای شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای بر تشکیل کارگروهی ویژه برای حل مشکلات پیمانکاران تاکید کرد. وی ضمن مقرر کردن حضور برخی مسئولان سازمان برنامه و بودجه و اعضای شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای در این کارگروه افزود: این سازمان نسبت به همه قشرها و اصناف جامعه مسئولیت دارد از این رو، برای حمایت از آنها در وضعیت فعلی بسته های حمایتی تعریف شده است. نسبت به شرکت های پیمانکاران نیز وظیفه خاصی داریم و باید از آنها حمایت کنیم. در این جلسه حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی و حمیدرضا عدل معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات این سازمان برای رفع مشکلات پیمانکاران ارایه کردند.پیمانکاران نیز مشکلات در زمینه اوراق بدهی و اسناد خزانه و اثر افزایش نرخ ارز بر امور پیمانکاری را مطرح کردند.    
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code