| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران: رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت نمی تواند بماند تا دست آدام اسمیت عرضه و تقاضای بازار را تنظیم کند، گفت: بعد از حمایت از تیم ملی که حاضریم تشویق کنیم و سوت و کف بزنیم حالا وقت حمایت از پول ملی است. به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست تخصصی تبیین الگوهای اقتصادی که در محل این سازمان برگزار شد با طرح این پرسش که دولت در جمهوری اسلامی چه نقشی در توسعه ایفا خواهد کرد، اظهار داشت: یکی از نقاط اختلاف، افتراق و حتی تشابه دولت ها این است که به عنوان عنصر تعیین کننده محسوب می شود. وی با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی ایران دولت مسئولیت سنگین و گسترده دارد، خاطرنشان کرد: این اختیار مبتنی بر قانون اساسی متناسب با آن داده شده، مالکیت در قانون اصل 44 را وقتی بررسی می کنیم عموم آن مربوط به دولت است و بعد تعاونی و اگر چیزی ماند بخش خصوصی. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: این اختیار به معنای استفاده از آن در همه زمان ها نیست بلکه می تواند به اقتضای شرایط واسپاری کند. وی با تاکید بر اینکه به اقتصاد دولت - بازار اعتقاد داریم، تصریح کرد: حتی دولت یازدهم با دولت دوازدهم در ا ین زمینه و سهم آن متفاوت است،در دولت یازدهم با توجه به اینکه تعادل بیشتری وجود داشت و محیط کسب وکار آرام تر بود؛ خاطرم هست شهریور سال 92، حدود 34 مصوبه داشتیم که اختیار تمامی قوانین و مقرراتی که دولت ورود می کرد را به وزرا و استان ها تفویض و برخی نیز به عنوان قوانین به مجلس رفت. نوبخت گفت: خاطرم هست که روز گذشته فردی می گفت دولت «از دیروز تا امروز 17 دستورالعمل داد و در کار ما دخالت می کند.» با این عرضه و تقاضا و تهدیدات بیرونی دولت خود را مسئول می داند و ورود می کند. معاون رئیس جمهور تاکید کرد: حتی لبو فروش هم خود را با قیمت ارز تنظیم می کند، سایه ارز روی همه چیز افتاده و تصمیم گرفته اند از همه ابزارها برای فروپاشی اقتصاد ما استفاده کنند. وی با بیان اینکه دولت نمی تواند بماند تا دست آدام اسمیت عرضه و تقاضای بازار را تنظیم کند، گفت: دیدید که چگونه بازار ارز ترکیه با تهدیدات به هم ریخت، بعد از حمایت از تیم ملی که حاضریم تشویق کنیم و سوت و کف بزنیم حالا وقت حمایت از پول ملی است، اگر همه به سمت دلار بروید ارزش پول ملی حفظ نمی شود، در این حین عده ای کمپین تشکیل داده و گفتند بفرمایید بدهید به آقازاده هایتان تا بخورند این چه ادبیات سخیفی است. نوبخت افزود: در کشورهای همسایه حتی به صورت سمبلیک هم که شده دلار را آتش می زنند و آن را قیچی می کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code