| شنبه، 08 بهمن 1401
به مناسبت اعیاد قربان و غدیر؛
       کد خبر: 200971
نگاه ایران:  شرکت ایران خودرو به مناسبت اعیاد قربان و غدیر خم پیش فروش محصولات را با نرخ جدید سود مشارکت از ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۲۹ مرداد تا زمان تکمیل ظرفیت اعلام کرد.
براین اساس، در این بخشنامه ھر کد ملی مجاز به ثبت نام فقط یک دستگاه خودرو است و امکان ثبت نام صرفاً برای مشتریان حقیقی فراھم بوده و برای مشتری دوم نمایندگی و مشتریان حقوقی مجاز نیست. همچنین کلیه مشتریانی که در ۶ ماھه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کرده اند، قادر به ثبت نام نیستند و ھر ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه از سوی شرکت یکطرفه ابطال خواھد شد. محدودیت سه بند بالا پس از ٢۴ ساعت از شروع ثبت نام برداشته خواھد شد. در این بخشنامه، امکان صلح تا یک مرتبه وجود دارد و قیمت نھایی خودرو در این شرایط، در زمان ارسال دعوتنامه تعیین خواھد شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code