| جمعه، 02 مهر 1400
نگاه ایران؛ نماینده مردم لنگرود نسبت به واردات برنج در فصل برداشت برنج در استان های شمالی تذکر دارد ولی رییس مجلس دلیل این اقدام دولت را برخی محضورات کشور اعلام کرد. مهرداد لاهوتی در اخطار قانون اساسی در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها گفت: آقای رئیس عنایت فرمایید همین تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی در برخی از وزارتخانه ها کاملا شفاف نیست. وی ادامه داد: در خصوص بعضی از وزارتخانه ها به طور کامل بیان شده چند نفر دوتابعیتی هستند اما در خصوص وزارت نفت گفته می شود تشخیص افراد دوتابعیتی امکان پذیر نبوده و از مراجع ذی صلاح پیگیری شود و یا در مورد وزارت علوم گفته می شود سابقه ای دال بر دوتابعیتی بودن گزارش نشده است. آقای رئیس این چه بررسی است که انجام شده است. لاریجانی در پاسخ به وی گفت: این نظر را وزارتخانه نوشته و به کمیسیون داده و کمیسیون با توجه به آنچه که وزارتخانه در اختیارش قرار داده اظهارنظر می کند. لاهوتی در اخطاری دیگر گفت: آقای رئیس طبق قانون واردات برنج، در فصل برداشت برنج ممنوع است ما در فصل برداشت قرار داریم و دقیقا این کار در حال انجام شدن است. به خدا قسم این خلاف قانون است و گناه دارد. علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر، گفت: کشور دچار معذوراتی است که شما هم در جریان آن هستید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code