| پنجشنبه، 25 شهریور 1400
عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد:
       کد خبر: 200640
نگاه ایران: عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه ۵۰ نماینده امضاء خود را از طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی پس گرفتند، اظهار داشت: این طرح ابتدا با ۷۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه پارلمان شده بود. به گزارش تسنیم، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون ۵۰ نماینده امضاء خود را از طرح استیضاح کرباسیان پس گرفتند، گفت: این طرح ابتدا با ۷۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه پارلمان شده بود. وی با اعلام اینکه هم اکنون طرح استیضاح وزیر اقتصاد ۲۰ امضاء دارد، ادامه داد: اگر این طرح از حد نصاب قانونی یعنی ۱۰ امضاء پایین تر نیاید امروز در جلسه علنی پارلمان اعلام وصول می شود. نماینده مردم ساری در مجلس با بیان اینکه طبق آیین نامه پس از اعلام وصول این طرح در صحن علنی پارلمان، وزیر مربوطه ۱۰ روز فرصت دارد تا در مجلس حاضر شود، افزود: اگر تعداد امضا های استیضاح وزیر از ۱۰ نفر کمتر شود، طرح از دستورکار خارج و در غیر این صورت در صحن علنی اعلام وصول می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code