| شنبه، 08 بهمن 1401
نگاه ایران: معاون سازمان شیلات ایران گفت: سازمان شیلات ایران تا به امروز مجوزی برای صید آبزیان توسط چینی ها صادر نکرده است و چینی هایی نیز که در دریا مشاهده می شود برای ایرانی ها صید می کنند. به گزارش تسنیم، شاپور کاکولکی، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، در واکنش به اظهارات معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر صدور مجوز صید برای کشتی ها چینی توسط سازمان شیلات، ضمن تکذیب این موضوع گفت: سازمان شیلات ایران تا به امروز مجوزی برای صید آبزیان توسط چینیها صادر نکرده و دلیل وجود  چینی هایی نیز که در دریا مشاهده می شود فعالیت برای کشتی هایی ایران است. وی با بیان اینکه صیادان ایرانی کشتی های چینی را به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک دراختیار گرفته اند، افزود: این کشتی ها با تعدادی خدمه به ایران اجاره داده می شود اما مالکیت صید به طور کامل در اختیار بهره برداران ایرانی است. معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران با اشاره به مشکلات بیمه ای برخی از شناور های خارجی  برای اجاره کردن گفت: با توجه به اینکه برخی از شرکت های بیمه حاضر نمی شوند که کشتی هایی که در اختیار ایران قرار دارد را بیمه کنند شرکت های چینی نیز برای رفع این مشکل شناورها را با خدمه به شرکت های ایرانی اجازه می دهند. وی تصریح کرد: این کشتی ها در عمق 200 متری اقدام به صید فانوس ماهیان می کنند که البته در کنار  این صید، صید موازی نیز از سایر گونه آبزیان دارند. کاکولکی گفت: 80 کشتی کشتی برای صید فانوس ماهی در کشور وجود دارد که 62 مرود آنها فعال هستند و در سال گذشته در مجموع 27 هزار تن صید داشته اند که 17 هزار تن  فانوس ماهی و 10 هزار تن سایر آبزیان بوده است؛ از این 10 هزار تن غیر فانوس ماهی صید شده توسط کشتی ها فانوس ماهی، 8 هزار تن یال اسبی ماهی حرام گوشت و 2 هزار تن سایر آبزیان است. وی با بیان اینکه در سال گذشته میزان کل صید انجام شده در  هرمزگان 300 هزار تن بوده است گفت: یال اسبیها نیز با توجه به  حرام گوشت بودن در ایران غیر معکول هستند و بعد از صید به خارج از کشور صادر می شوند که یکی از مشتریان اصلی همین چینیها هستند. بنابراین گزارش محمدعلی حسن زاده معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی پیش از این گفته بود که چینی ها برای ماهیگیری در عمق 200 متری مجوز و قرارداد رسمی دارند، درباره این که خدمه چینی است یا نه باید گفت الان خدمه سایر شناورهایی که بنادر تردد می کنند از همه کشورها هستند. شناورهای ایرانی نیز الزاما 100 درصد خدمه ایرانی ندارند و از سایر کشورها نیز در این شناورها کار می کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code