| دوشنبه، 29 شهریور 1400
نگاه ایران: حسین کعبی حالا گوشه رینگ رفته است. دعوای بین او و خداداد عزیزی در حوالی 40 و 50 سالگی شان به بلوایی در فوتبال ملی ایران بدل شده است. چند روز قبل بود که خداداد کعبی را از سپیدرود اخراج کرد. خداداد این تصمیمش را فنی می دانست اما کعبی می گفت او را کنار گذاشته اند چون داشته تماشاگران را آرام می کرده ولی این دعوا به سرعت بالا گرفت. خداداد خودش به سرعت برکنار شد اما او کسی نیست که این نوع دعواها را نیمه کاره رها کند. کعبی منت بازی های ملی اش را سر خداداد گذاشت و خداداد هم استاد این دعواهاست. او که خودش تقریبا با همه مربیانی که با آنها کار کرده ، از مایلی کهن تا جلالی ، بلاژویچ ، برانکو و بقیه به مشکل خورده است پرده از اتفاقی جنجالی برداشت. او به خبرورزشی گفته بود یک ملی پوش که احتمالا حسین کعبی بوده علیه قطبی کودتا کرده است. حسین اما می گوید این طور نیست . او می گوید:«نمی توانم کسی که به من تهمت کم کاری در بازی های ملی را زده و گفته با دلالی به تیم ملی آمده ام را ببخشم. اگر با دلالی رفته بودم تیم ملی ، 97 بازی ملی در کارنامه ام نبود.» کعبی دارد دست روی تعداد بازی های ملی می گذارد ، چیزی که به نظر می رسد باعث دلخوری خداداد می شود!
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code