| یکشنبه، 28 شهریور 1400
انتقاد سازمان چای از ممنوعیت گمرکی صادرات چای ایرانی:
       کد خبر: 200427
نگاه ایران: رئیس سازمان چای کشور با انتقاد از بخشنامه گمرک درخصوص ممنوعیت صادرات چای گفت: این تصمیم بدون مشورت با سازمان چای اتخاذ و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد چرا که چای داخلی امروز دارای بازار مطمئنی در کشور های هدف مثل کشور های حاشیه دریای خزر و اروپاست. به گزارش  تسنیم، حبیب جهانساز ضمن مخالفت با تصمیم اخیر گمرک در خصوص ممنوعیت صادرات چای گفت: اعمال این بخشنامه به ضرر تولیدکنندگان داخلی و تجار است. وی ادامه داد: سالانه بطور متوسط ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تن مصرف چای کشور است که از این میزان ۲۵ تا ۳۰ هزار تن تولید داخل و بقیه از محل واردات تامین می شود. رئیس سازمان چای گفت: بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی سال گذشته ۵۷ تا ۵۸ هزار تن چای بصورت رسمی وارد کشور شده است. وی همچنین با بیان اینکه سالانه ۱۲ تا ۱۴ هزار تن چای تولید داخل صادرات می شود، افزود: براساس بخشنامه جدید گمرک مبنی بر ممنوعیت صادرات پنج قلم کالا «چای فله» و «بسته بندی» نیز در زمره این اقلام قرار می گیرد. جهانساز اظهارداشت: تصمیم مزبور بدون نظرخواهی و مشورت از سازمان چای اتخاذ و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد چرا که چای داخلی امروز دارای بازار مطمئن و جایگاه مناسبی در کشور های هدف صادراتی است. وی گفت: بدون شک با اعمال ممنوعیت صادرات چای بازار های هدف صادراتی ایران به دیگر کشور ها واگذار خواهد شد. رئیس سازمان چای افزود: کسب جایگاه چای داخلی در بازار های صادراتی از سود مورد حصول از صادرات مهمتر است بنابراین نباید اجازه داد این بازار ها به راحتی از دست برود. وی تاکید کرد: صادرات چای یک فرصت برای تولید داخلی است و باید از این فرصت مغتنم به نحو احسن استفاده کرد. جهانساز همچنین در پاسخ به این پرسش که با وجود نیاز کشور به چای داخلی بر اساس چه رویکردی این محصول صادر می شود، گفت: توسعه صادرات چای یک شبه اتفاق نیفتاده است بلکه چای ایران متاثر از عوامل مختلف مثل تغییر ذائقه مصرف کنندگان به سبب واردات بی رویه، کاهش درصد اختلاط چای داخلی، پدیده چای سنواتی، نبود بازار فروش مناسب در داخل و ... در طول زمان به مدد کارخانه داران، تجار و بازرگانان راه خود را به کشور های خارجی باز و امروز از جایگاه ممتازی در کشور های هدف صادراتی برخوردار است. وی در ادامه افزود: در حال حاضر مقصد صادرات چای ارگانیک ایرانی کشور های حاشیه دریای خزر و اروپاست.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code