| پنجشنبه، 25 شهریور 1400
نگاه ایران: دبیر اجرایی هفتمین دوره مرحله استانی مسابقات مناظره دانشجویان  با اشاره به برگزاری مرحله نیمه نهایی هفتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان در استان گیلان، گفت: مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان در استان گیلان از 21 مرداد در گیلان آغاز شد و امروز دو گروه «سردار جنگل» و «هومان» به مرحله نهایی راه یافتند. سیده فاطمه شفیعی با اشاره به برگزاری مرحله نیمه نهایی هفتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان در استان گیلان، اظهار کرد: مناظره به دانشجویان کمک می کند تا تنوع دیدگاه ها را کشف و با دیدگاه های مختلف درباره یک موضوع آشنا شوند. وی افزود: مناظره دانشجویان را ترغیب می کند تا به بررسی و بازبینی مفروضات خود بپردازند. شفیعی با بیان اینکه مناظره توانایی دانشجویان را برای گوش دادن همدلانه، احترام آمیز و دقیق بالا می برد، گفت: تیزهوشی،ذکاوت و زرنگی فکری دانشجویان با شرکت در مسابقات مناظره افزایش می یابد. وی تصریح کرد: مناظره به دانشجویان کمک می کند تا با فرآیندها، سخن و آیین ها و عادات گفتگوی دموکراتیک آشنا شوند. همچنین باعث رشد مهارت های دانشجویان برای تحلیل و ترکیب و نتیجه گیری از مباحث می شود. دبیر اجرایی هفتمین دوره مرحله استانی مسابقات مناظره دانشجویان بیان کرد: مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان در استان گیلان از 21 مرداد در گیلان آغاز شد و طی چند روز گذشته گروه های شرکت کننده با یکدیگر به رقابت پرداختند و امروز دو گروه «سردار جنگل» و «هومان» به مرحله نهایی راه یافتند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code