| دوشنبه، 06 تیر 1401
 لیلا پاکیزه : از آنجایی که یکی از الزامات ایجاد و توسعه، گفتمان ناظر به ارتقای شأن و منزلت خبرنگاران، افزایش و تقویت همگرایی و همدلی میان اهالی رسانه و دستگاههای اجرایی و خدمات رسان برمی گردد. بنابراین شایسته است تا در شرایط کنونی در سایه مشارکت ، همدلی و همراهی به تدریج بر مشکلات موجود جامعه فائق آییم. از روز پانزدهم مرداد سال جاری تاکنون به بهانه تجلیل از خبرنگاران سازمانها و ادارات استان اقدام به برگزاری مراسم هایی به نحو مطلوب نمودند. با توجه به تلاش خبرنگاران در زمینه حفظ عزت و شانیت خود ، مدیران سازمانها و روابط عمومی ها نیز به دور از هرگونه نگاه سلیقه ای و جناحی  باید حفظ عزت، کرامت و جایگاه خبرنگاران در استان را در سرلوحه کاری خود قرار دهند. البته خوشبختانه در استان گیلان به جز تعداد محدود و غیر قابل ارزش، کمتر شاهد برخورد نامناسب مدیران با رسانه ها هستیم. درسال جاری به زعم اکثر خبرنگاران استان  ادارات و سازمانهای خدمات رسان از جمله شهرداری رشت با توجه به وضعیت حاکم و شرایط نامناسب اقتصادی و تحریم ها سعی داشتند تا مراسمی را در خور شان و منزلت خبرنگاران برگزار کنند که شاید در سالهای گذشته هرگز به حد و اندازه سال جاری از خبرنگاران تقدیر و تجلیل نشده بود که این نشان از اهمیت جایگاه خبرنگاران نزد سرپرست شهرداری و به خصوص مدیران روابط عمومی شورا و امور رسانه شهرداری رشت دارد که این موضوع در سالهای پیش کمتر دیده می شد. به عبارتی باید گفت مراسم تجلیل از خبرنگاران در سال ۹۷ توسط شهرداری خستگی یک سال کار ،فعالیت و تلاش را از تن خبرنگار زدود. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code