| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران: عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس می گوید: عده ای می خواهند با دعوا کردن خود را ثابت کنند نه کار کردن برای مردم.
ابوذر ندیمی در خصوص احتمال ورود تندروها به انتخابات آتی خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم مانع حضور افراد در انتخابات شویم چون هر حضوری شرایط و صلاحیت افراد را می طلبد. وی افزود: همه می توانند در انتخابات شرکت کنند چراکه در این صورت است که افکار با یکدیگر تضارب پیدا می کنند و مردم راحت تر می توانند بین گروهها مقایسه کنند. از سوی دیگر خود تندروها نیز متوجه می شوند که آیا در جامعه طرفدار دارند یا خیر و  این موضوع باعث تعدیل مواضع آن ها خواهد شد. این نماینده مجلس با بیان اینکه مردم نیز باید متوجه باشند کشور به چه گفتمانی نیاز دارد، گفت: مردم باید بدانند که کشور در شرایط فعلی به آرامش نیاز دارد یا تنش و دعواهای سیاسی و اینکه آیا تاکنون از دعواها سودی برده ایم یا خیر. ندیمی تصریح کرد: تندروها به جای افکار در اخلاق کم می آورند و بیش از آنکه اعتقاد شان محل تردید باشد روش آنها محل تردید است. وی با بیان اینکه این مردم هستند که باید میان تندروها و اعتدالیون انتخاب کنند، ابراز کرد: عده ای می خواهند با دعوا کردن خود را ثابت کنند نه کار کردن برای مردم. این عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس در پاسخ به این سئوال که اگر تندروها بتوانند اکثریت مجلس آتی را به دست بگیرند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خاطرنشان کرد: آن زمان است که ما باید به مردم مشکوک شویم. اینکه تندروها بتوانند اکثریت را به دست بگیرند دو معنی دارد؛ یکی اینکه درصد حضور و مشارکت مردم در انتخابات پایین بوده که تندروها توانسته اند رای بیاورند، که این مشکل مردم است. یا اینکه مردم به آنها رای می دهند که باز هم مشکل خود مردم است. ما باید این موضوع را به مردم واگذار کنیم و در این صورت امیدوار باشیم که مردم نگذارند این اتفاق بیافتد. نماینده مردم لاهیجان ادامه داد: باید واقعیت های اجتماعی را از جهت قاعده خلق و انتخاب تعریف کنیم و این مسئله مصداق ضرب المثل معروف "خلایق هرچه لایق " است. وی با بیان اینکه نمی توانیم به مردم خط بدهیم افزود: اما می توانیم به آنها بگوییم که شرایط کشور به گونه ای است که اگر مجلسی روی کار بیاید که دولت را از خودش بداند بهتر است تا اینکه مجلس بیاید که دولت را بر خود بداند. ندیمی تصریح کرد: ما دولت یازدهم را ادامه خودمان می دانیم و آن را مقابل خود نمی دانیم چراکه دولت از ما و برای ماست و اگر مردم نیز این باور را دارند که انتخاب دولت روحانی در راستای اهداف آن ها بوده است باید این راه را در انتخابات مجلس دهم نیز ادامه دهند. نماینده مردم لاهیجان در خانه ملت تاکید کرد: به نظر می رسد که بهتر است مجلسی تشکیل شود که نه هضم در دولت باشد نه مقابل آن چراکه هضم در دولت شدن و وکیل الدوله شدن خوب نیست و ما باید بر اساس چنین رویکردی ارتباطات مان را سامان دهیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code