به گزارش  فارس، خیرالله خادمی اظهار داشت: در راستای تکمیل شبکه ریلی کشور، وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی کرد، در سال های ۹۶ و ۹۷ تعداد ۵ مرکز استان به شبکه ریلی کشور متصل شود. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ استان های همدان و کرمانشاه  به شبکه ریلی متصل شد ، ادامه داد: در سال ۹۷ برنامه ریزی شد تا سه استان دیگر شامل آذربایجان غربی (ارومیه)، گیلان (رشت) و آذربایجان شرقی (تبریز از طریق بستان آباد) به شبکه ریلی متصل شود. * دو شاخه شدن خط آهن از رشت به سمت انزلی و آستارا مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل درباره تکمیل راه آهن قزوین ـ رشت ـ انزلی ـ آستارا ـ آستارای آذربایجان توضیح داد: این مسیر ریلی از قزوین تا رشت توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، ساخته شده و در آستانه بهره برداری قرار دارد. وی اضافه کرد: اردیبهشت ماه امسال بود که کل این پروژه به هیأت دولت رفت و چون یک طرح بود، قرار شد شرکت راه آهن ادامه مسیر را از رشت تا آستارا خود بسازد، بنابراین مصوب شده بود که همه این طرح توسط شرکت راه آهن ساخته شود. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: با توجه به آن که پیشرفت فیزیکی خط بالا بود و ضرورت داشت، در سال ۹۷ به بهره برداری می رسید، تصمیم گیری شد که از رشت این مسیر دو شاخه شود، ادامه مسیر ریلی از  رشت تا انزلی توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و همچنین از رشت تا آستارا هم توسط شرکت راه آهن ساخته شود. خادمی توضیح داد: شرکت ساخت خط آهن قزوین تا رشت را آماده افتتاح کرده است و رشت تا انزلی را هم می سازیم، همچنین رشت تا آستارا توسط شرکت راه آهن ساخته می شود. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اظهار داشت: پس از آن که راه آهن به رشت رسید تا ۱۰ کیلومتر پس از رشت به سمت انزلی خط مشترک است، یعنی خط رشت ـ انزلی و همچنین رشت ـ آستارا تا ۱۰ کیلومتر پس از رشت، مشترک است، از آنجا این مسیر ریلی دوشاخه می شود که یک شاخه به سمت بندرانزلی می رود و یک شاخه هم به سمت بندر آستارای ایران می رود که این دو خط کارکرد مختلف دارند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خط ریلی حدود ۵۰ کیلومتری رشت- بندر انزلی، این بندر را به شبکه ریلی کشور متصل می کند، گفت: در راستای تکمیل شبکه ریلی شمال ـ جنوب کشور و اتصال شبکه ریلی ما به خط آهن آستارای ایران ـ آستارای آذربایجان، ضرورت داشت خط پس از رشت در ادامه مسیر به آستارا متصل شود تا شبکه ریلی بین المللی ما تکمیل شود، این دو خط هر دو کارکردهای مختلف دارد و ضرورت احداث آنها وجود دارد. خادمی تصریح کرد: خطی که ما از رشت تا انزلی می سازیم در واقع بندر انزلی، شهر انزلی و منطقه آزاد انزلی را در قالب یک خط آنتنی، به شبکه ریلی کشور وصل می کند. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در مورد پیشرفت راه آهن رشت ـ انزلی بیان داشت: در مسیر رشت تا بندرانزلی، زیرسازی مسیر در حال انجام است، همچنین مناقصه قطعه دوم هم در پایان سال ۹۶ انجام شد و پیمانکار در قطعه دوم رشت تا انزلی در حال تجهیز کارگاه است. خادمی اضافه کرد: ما در دو قطعه رشت تا انزلی را می سازیم که یکی از قطعه ها از سال ۹۵ عملیات اجرایی آن آغاز شد و امروز ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی زیرسازی دارد. وی ادامه داد: قطعه دوم هم تا انزلی می رود که در سال ۹۶ مناقصه شد و پیمانکار در حال شروع عملیات اجرایی آن است؛ به این ترتیب تا انزلی تعیین تکلیف شده است و بدین ترتیب بندر و شهر انزلی به شبکه ریلی متصل خواهد شد. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اظهار داشت: رقم ۵۰۰ میلیون دلاری که قرار است آذربایجان به تکمیل خط ریلی کمک کند، مشمول تکمیل خط رشت تا آستارا است.