| شنبه، 04 تیر 1401
نگاه ایران: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بهره برداری از مسیر ریلی پنج مرکز استان در سال جاری جزو اولویت های دولت است. «محمد باقر نوبخت» با بیان این مطلب اظهار کرد: هم اکنون، 1310 کیلومتر مسیر ریلی در سراسر کشور در حال اجرا داریم و اولویت اولی که در دولت تعیین شده شامل بهره برداری از مسیر ریلی پنج مرکز استان و مسیر افغانستان در سال جاری و در حدود 119 کیلومتر است. وی خاطرنشان کرد: میزان اعتبار در سال گذشته معادل 2200 میلیارد تومان بود و امسال نیز حدود 1200 میلیارد ابلاغ شده است. گفتنی است، در بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه ی راه آهن «میانه - تبریز» مقرر شد تا اعتبار 300 میلیارد تومانی بخش بستان آباد به تبریز این پروژه به صورت اسناد و اوراق و مابقی اعتبار لازم برای تکمیل پل های این پروژه به صورت نقد تأمین شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code