| سه شنبه، 07 تیر 1401
نگاه ایران: رهبر انقلاب تاکید کردند: آحاد مردم مشکلات معیشتی امروز را احساس می کنند. یک بخشی از مردم واقعاً زیر فشارند و این گرانی مواد غذایی و مسکن و… روی مردم فشار می آورد. کاهش ارزش پول ملی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور است. هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، صبح امروز (دوشنبه) با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. محورهای مهم بیانات رهبر انقلاب در این دیدار بدین شرح است: آحاد مردم مشکلات معیشتی امروز را احساس می کنند. یک بخشی از مردم واقعاً زیر فشارند و این گرانی مواد غذایی و مسکن و… روی مردم فشار می آورد. کاهش ارزش پول ملی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور است. وقتی قیمت ریال این جور پایین می آید، آن کارمند روزمزد است که برایش چیزی نمی ماند. کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولین بر این مسئله متفقند که عامل این مسئله خارجی نیست، درونی است. نه اینکه تحریم ها اثر نداشته باشد اما عمده ی تأثیر مربوط به عملکردهاست. اگر عملکردها بهتر و باتدبیرتر و بهنگام تر و قوی تر باشد، تحریم ها اثر زیادی نمی گذارد و می شود ایستاد. مثلاً در همین قضیه ی ارز و سکه بر اثر برخی بی تدبیری ها و بی توجهی ها ارز کشور رفت دست کسانی که از آن سوءاستفاده کردند. این مشکل، مربوط به نحوه ی مدیریت و سیاست گذاری اجرایی است. وقتی ارز و سکه را به صورت غلط توزیع می کنند، این توزیع دو طرف دارد: یکی که آن را می گیرد و یکی که آن را می دهد. ما همه اش داریم دنبال آن کسی که می گیرد می گردیم درحالی که تقصیر عمده متوجه کسی است که آن را داد؛ نمی گوییم خیانت، اما خطای بزرگی کرده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code