| سه شنبه، 07 تیر 1401
نگاه ایران: نشست فصلی مددکاران زندانهای استان گیلان با حضورسید حمید حسینی مدیر کل زندانهای گیلان، نجفی معاون سلامت ، اصلاح و تربیت ، نصیری رییس مرکز مراقبت بعد از خروج و مددکاران زندانهای تابعه استان برگزار شد به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان گیلان،سید حمید حسینی مدیر کل زندانهای استان گیلان در این نشست تحول در حوزه مددکاری با افزایش علم و دانش را خواستار شد و گفت : تحول های خوبی در حوزه مددکاری صورت گرفت که میتوان به تخصصی کردن این حوزه در زمینه های مختلف جرایم اشاره داشت وی نگاه زندانی به مددکار را یک نگاه فردی همراه با همدلی خاص بیان داشت و گفت : وظایف قانونی در قبال زندانی و اولویتهای مشخص شده سازمانی میتواند بهترین کمک به مددجو و خانواده او باشد که میتواند درزمان تحمل کیفر  و بعد از آزادی از آنها حمایتهای مادی و معنوی نمود مدیر کل زندانهای استان گیلان ، در خصوص مکانیزه  نمودن سیستم مددکاری در زندانهای گیلان گفت : دانش و فن آوری و بروز شدن اطلاعات در واحد مددکاری زندانهای گیلان یکی از اصولی ترین و بنیادی ترین برنامه ها ست که در حال انجام است و ما میتوانیم با استفاده از دیگر ظرفیتهای کاری قوی تر از گذشته گام برداریم سید حمید حسینی استفاده از انواع دانش از جمله روانشناسی ، جامعه شناسی ، روانشناسی نوین اجتماعی ، حقوق عمومی مردم و هر گونه اطلاعات و ابزاری را که بتوان در جهت کاهش یا رفع آسیبها بعنوان ابزاری هدفمند برای گروه هدف استفاده نمود را از اولویتهای مهم برشمرد و  افزود، استفاده از اینگونه ابزارها می تواند بهترین مختصات خوب مددکاری باشد در ادامه فرهاد نصیری رییس مرکز مراقبت بعد از خروج نیز  ضمن تقدیر و تشکر از سید حمید حسینی که از زمان حضور  وی تحولات عظیمی در چابک سازی مددکاری استان صورت گرفت ، گزارشی جامع از مددکاری زندانهای استان ارایه نمود و تعامل ، هدفمند نمودن برنامه ها  و انعطافپذیری مددکاران را از استفاده دوسویه از ظرفیتهای استانی خواستار شد در این نشست با برگزار کلاسها و تدریس احدی از اساتید دانشگاهی همراه با جلسه تخصصی استان نیز تشکیل شد و ازمددکاران نمونه نیز تجلیل بعمل آمد
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code