| سه شنبه، 07 تیر 1401
نگاه ایران؛ آرای انضباطی هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور اعلام شد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فدراسیون، کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص سه دیدار از رقابت های لیگ برتر فوتبال را به شرح زیر صادر کرد: * دیدار دو تیم سایپا و سپیدرود رشت در هفته اول لیگ برتر فوتبال برگزار و از سوی تماشاگران تیم سپیدرود رشت تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور، سرمربی و بازیکن تیم مقابل، تخریب صندلی ها و پرتاپ به زمین رخ داد. تیم سپیدرود رشت به همین خاطر به 150 ریال جریمه نقدی محکوم شد. (این رأی قابل تجدیدنظر است). کمیته انضباطی به باشگاه سپیدرود رشت متذکر می شود که با اعمال و تمهیدات لازم شرایطی را ایجاد کنند که  در مسابقات این تیم اعم از خانگی و بیرون از خانه تخلفات گزارش شده و منتسب به هواداران این تیم تکرار نشود در غیر این صورت و با تجویز مقررات انضباطی، عنداللزوم مسابقات بعدی و خانگی تیم بدون حضور تماشاگر و یا در محل دیگری برگزار خواهد شد. در مورد خسارت وارده ناشی از تخریب صندلی ها متعاقباً و در صورت درخواست متضرر اقدام خواهد شد. * دیدار تیم های نساجی مازندران و ذوب آهن اصفهان در هفته اول برگزار شد که تخلفاتی به دلیل حضور افراد متفرقه و اضافی در زمین مسابقه منتسب به تیم نساجی مازندران که سبب وقفه در برگزاری مسابقه شد، رخ داد. تیم نساجی مازندران به همین دلیل به تذکر کتبی در خصوص رعایت مقررات در مسابقات بعدی محکوم شد. (این رأی قطعی است). * دیدار تیم های نفت مسجدسلیمان و تراکتورسازی تبریز از سری رقابت های هفته اول برگزار و از سوی اکبر مهدی پور، یکی از اعضای کادر فنی تیم نفت مسجدسلیمان تخلفاتی مبنی بر اینکه پس از پایان مسابقه به داور حمله ور شد و فحاشی و رفتار غیرورزشی با کمک داور داشت، رخ داد. وی به دلیل ارتکاب این تخلفات به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رأی در خصوص محرومیت قابل تجدیدنظر است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code