| دوشنبه، 24 مرداد 1401
نگاه ایران:وزارت علوم با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «همانطور که وزارت علوم در بیانیه های قبلی نیز مکررا اعلام کرده است، تمام رشته های پیشنهادی دانشگاه آزاد اسلامی و ظرفیت های آن ها همانطور که در گذشته نیزمعمول بوده، براساس ضوابط و مقررات شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد و به طور قطع در آینده نیز به همین روال اقدام خواهد شد.» این در حالی است که پیش از این مجتبی نیاسر معاون آموزشی این وزارتخانه مدعی شده بود که آن دسته از رشته های دانشگاه آزاد که در کمیته سه نفره شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تایید قرار گرفته اند اعتبار ندارند. وی همچنین مدعی شده بود وزارت علوم نماینده ای در این کمیته سه نفره نداشته است. به نظر می رسد این اطلاعیه و اشاره به اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که مورد تاکید دانشگاه آزاد است در پی افشای برخی اسناد توسط معاون دانشگاه آزاد در خصوص اطلاع کامل وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از روند تصویب رشته ها صورت گرفته است. به گفته علوی فاضل رئیس مرکز سنجش دانشگاه آزاد اسلامی برخی رشته های دانشگاه آزاد در کمیته سه نفره ای که به موجب قانون سال ۶۷ تایید رشته های دانشگاه آزاد تشکیل شده است، تایید شده. وزارت علوم این قانون را منسوخ می داند اما علوی فاضل در نشست خبری امروز خود اسناد و مدارکی را منتشر کرد که مجلس شورای اسلامی این قانون را لازم الاجرا دانسته است.    
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code